CZ: ‘Concentreer prostaatkankerzorg bij Maasstad en Canisius’

Zorgverzekeraar CZ wil de behandeling van prostaatkanker in Nederland concentreren in twee centra, te weten het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Dit moet volgens de verzekeraar gebeuren naar voorbeeld van de Martini-Klinik in Hamburg, waar specialisatie geleid heeft tot minder complicaties en minder nadelige gevolgen van de behandeling.

Wim van der Meeren, voorzitter van de raad van bestuur van CZ heeft dit woensdag bekendgemaakt tijdens het Inspiratieseminar over specialisatie en integratie van zorg & research, georganiseerd door het Prinses Máxima Centrum en Skipr. De verzekeraar is momenteel in gesprek met de bestuurders van de twee ziekenhuizen, zorgverleners, het Integraal Kankercentrum Nederland en de Prostaatkankerstichting.

Uitkomsten

De ervaring van de Martini-Klinik laat zien dat specialisatie leidt tot betere uitkomsten. Zo kampen volgens CZ minder mannen met impotentie en incontinentie na behandeling in de kliniek. Vervolgens leiden de betere uitkomsten tot een forse toename van het volume, wat weer leidt tot nog betere uitkomsten. Van der Meeren: “En zo ontstaat een positieve opwaartse cirkel, die we graag in Nederland ook zouden zien.”

Het voorbeeld van de Martini-Klinik is zo aansprekend en de resultaten zijn zo goed dat CZ de werkwijze graag in Nederland invoert. CZ is al langer bezig met gesprekken over de concentratie van prostaatkankerzorg. Van der Meeren besloot het bekend te maken na het lezen van het blog van Peter Kapitein op Skipr.nl over de voorsprong van Duitsland op het gebied van prostaatkankerzorg.

Egidius-concept

In navolging van de Martini-Klinik stelt Van der Meeren het Egidius-concept voor. Deze landelijke, virtuele kliniek wordt verantwoordelijk voor de borging van “kwalitatief hoogwaardige prostaatkankerzorg in Nederland”. CZ maakt afspraken over bekostiging en kwaliteit, waaronder doelmatigheid en transparantie, met de Egidius-Kliniek. Deze is vervolgens verantwoordelijk voor borging van de afspraken in de regio’s en contracteert daartoe binnen elke regio een referentiecentrum – bijvoorbeeld een academisch ziekenhuis – dat de prostaatkankerzorg in de regio coördineert.

Het is de bedoeling dat de behandeling van prostaatkanker plaatsvindt in het Canisius en het Maasstad, beide topklinische ziekenhuizen. Als het aan CZ ligt, starten zij met operaties, maar gaan zij vervolgens nadrukkelijk ook andere vormen van behandeling aanbieden, zoals radiotherapie, en diagnostiek. Volgens CZ zijn mensen bereid om voor kwalitatief goede, specialistische behandelingen verder te reizen. De nazorg en controles zullen vervolgens plaatsvinden in een basisziekenhuis, dichterbij de patiënt.

Niet monopoliseren

De zorgverzekeraar wil niet dat kwalitatief betere zorg exclusief voorbehouden wordt aan CZ-verzekerden, aldus een woordvoerder. “We hebben er geen bezwaar tegen als andere zorgverzekeraars ons model overnemen. Deze aanpak willen we niet monopoliseren.” Om de kwaliteit van prostaatkankerzorg te verbeteren, wil CZ zelfs in gesprek met andere zorgverzekeraars, voor zover de NZa en ACM dit toelaten in het kader van concurrentie.

CZ zet al langer in op concentratie van gespecialiseerde kankerbehandelingen. Voor borstkanker gebeurt het al een paar jaar. In de toekomst wil CZ specialisatie stimuleren voor meer aandoeningen, met inachtneming van het feit dat de nazorg en bepaalde vormen van basiszorg wel dichtbij de  patiënt moeten plaatsvinden. Zo is Wim van der Meeren betrokken bij gesprekken over welke zorg er in Zeeland in de toekomst moet blijven.