Curatoren IJsselmeerziekenhuizen hoeven inspectie niet te informeren

De curatoren in het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen hoeven voorlopig geen informatie te verstrekken aan de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dat is de uitkomst van een spoedprocedure bij de Raad van State, zo meldt Medisch Contact.

De IGJ wil onderzoeken of er bij het failliete ziekenhuis sprake was van onbehoorlijke financiële constructies. Daarom heeft de inspectie de afgelopen maanden onder meer bankafschriften en vergadernotulen van directie, aandeelhouders en raad van toezicht opgevraagd bij de curatoren.

Principe-uitspraak

Volgens de curatoren kan het delen van zulke informatie de crediteurenbelangen, die zij moeten behartigen, schaden. Bovendien heeft de IGJ geen wettelijke grond om die informatie op te eisen, stelden zij bij de Raad van State. De IGJ legde deze zomer een last onder dwangsom op aan de curatoren, om de informatie af te dwingen. De curatoren vochten dit aan in de spoedprocedure bij de Raad van State. De curatoren wilden een principe-uitspraak krijgen over de vraag of de inspectie recht heeft op de stukken.

Volgens de staatsraad die de zaak behandelde leent een spoedprocedure zich echter niet voor het beantwoorden van deze vraag. Voor de beantwoording moet worden gekeken naar de manier waarop faillissementswetgeving zich verhoudt tot wetgeving die de inspectie haar toezichtsbevoegdheden geeft. “Ik snap het politieke belang van de minister, maar ik ben niet overtuigd van de noodzaak tot haast”, zo citeert Medisch Contact de staatsraad, die vervolgens de opgelegde last onder dwangsom schorste.

Over de last onder dwangsom loopt momenteel een bezwaarprocedure. Als hun bezwaar wordt afgewezen beslissen de curatoren of dit in de reguliere procedure zullen aanvechten.