CT: vrijspraak Kingma en Zijlstra als bestuurders MST mbt Jansen Steur

Geen hogere straf ex-bestuur ziekenhuis Jansen Steur

Het Centraal Tuchtcollege in Den Haag heeft geen reden gezien om harder in te grijpen tegen voormalig ziekenhuisbestuurders en inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in de langslepende zaak rond ex-neuroloog Ernst Jansen Steur.

Dat blijkt uit de uitspraken in het hoger beroep.
Centrale vraag in de zaak was of er iemand had moeten ingrijpen in de tijd dat Jansen in het Medisch Spectrum Twente (MST) werkte en daar meerdere medische fouten maakte.

Een inspecteur van de IGZ had eerder een waarschuwing gekregen, maar deze is in hoger beroep vernietigd. Het beroep tegen voormalig bestuurder Ruud Ramaker, die al een berisping heeft gekregen, was volgens het Centraal Tuchtcollege wel op twee punten gegrond.

Ramaker was bestuurder in het MST toen Jansen daar werkte. De klachten tegen andere ex-bestuurders waren eerder al verworpen en dat blijft zo. Door: ANP

10 jan 2014 nu.nl

Beroep na vonnis oud-werkgever Jansen Steur
De slachtoffers van ex-neuroloog Ernst Jansen Steur die de zaken tegen drie oud-bestuurders van het Medisch Spectrum Twente bij de tuchtrechter aanhangig maakten, gaan in beroep.

Dat meldt letselschadespecialist Yme Drost vrijdag.

De slachtoffers zijn hevig teleurgesteld in de uitspraak, zei Drost. Ze wilden niet reageren op de uitspraak. Een oud-bestuursvoorzitter is berispt, maar klachten tegen een andere oud-bestuursvoorzitter en oud-bestuurder zijn afgewezen.

Drost noemt het opvallend dat het tuchtcollege niet nader ingaat op de instructie die oud-bestuursvoorzitter Ramaker eind 2003 gaf aan de neurologen. ”Ze mochten niet actief op zoek gaan naar slachtoffers van Ernst Jansen. Dat is nogal wat.”

Oud-bestuurder Tom Zijlstra reageerde zichtbaar opgelucht na het vonnis. ”Ik heb destijds gedaan wat ik moest doen. Ik heb de medicijnverslaving van de ex-neuroloog bij het Openbaar Ministerie en de Inspectie gemeld.”

Volgens hem wilde de bestuursvoorzitter de zaak toen juist binnenskamers houden. ”We zaten niet op een lijn maar ik heb voet bij stuk gehouden.” Zijlstra betuigde nog zijn medeleven aan de slachtoffers in deze zaak.
Onderzoek

Oud-bestuursvoorzitter Ruud Ramaker van het Medisch Spectrum Twente is door het regionaal tuchtcollege berispt voor het onjuist inlichten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over misstanden rond Jansen Steur.

Volgens het tuchtcollege heeft de oud-voorzitter de kwestie rond de ex-neuroloog zo veel mogelijk binnenskamers willen houden. Ramaker heeft ”niet meegewerkt aan eerdere onderzoeken en nooit gereageerd op de bij het tuchtcollege ingediende klachten”. Hij was ook niet bij de uitspraak aanwezig.

Het tuchtcollege verweet Ramaker vooral dat hij in een telefoongesprek aan een lid van de inspectie meldde ”dat er geen sprake was van onverantwoorde zorg”. Volgens het college zette hij hiermee de inspectie op het verkeerde been.

In februari 2004, kort na vertrek van Jansen, schreef de coördinator van de vakgroep neurologie dat sprake was van incidenten in de patiëntenzorg. Dit had aanleiding kunnen zijn voor nader onderzoek, stelt de tuchtrechter, maar dit wordt de oud-bestuurder uiteindelijk niet verweten. Slechts één neuroloog hield de misstanden als het gevolg van het handelen van Jansen Steur bij, maar meldde die niet aan het bestuur van het ziekenhuis.

nu.nl 09 april 2015
Commentaar SIN-NL
Dit betekent dus vrijspraak voor de artsen Herre Kingma en Zijlstra. De feiten spreken voor zich.
Falend neuroloog Jansen Steur maakte meer dan 100 slachtoffers. Niemand greep in: huisartsen, leden van de maatschap, collega medisch specialisten, de vereniging voor neurologie, aansprakelijkheidsverzekeraars, zorgverzekeraars, het OM zwegen. En Jansen Steur kreeg nog 250.000 mee bij zijn vertrek. Zo gaat dat. Een beter voorbeeld van vriendjespolitiek is nauwelijks te vinden. De leden van dit Centraal Tuchtcollege onder voorzitterschap van Asser verdienen een plaats op de zwarte lijst van SIN-NL.

Uitspraak Centraal Tuchtcollege inzake dr Tom Zijlstra: vrijspraak

CT vrijspraak Tom Zijlstra 9042015 ctc_c2014.097tmc2014.101.102_2

Uitspraken van het regionaal tuchtcollege