Corona: Gezondheidsraad: vaccin Moderna niet voor zorgpersoneel

Zowel van dit vaccin als van het vaccin van BioNTech/Pfizer zou minimaal 90 procent moeten worden ingezet voor ouderen. Dat vermindert de ziektelast en de druk op de zorg, schrijft de raad aan de minister van VWS.

Op 6 januari 2021 heeft de Europese Commissie besloten het Moderna-vaccin tegen covid-19 toe te laten tot de Europese markt. De minister van VWS heeft de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over de inzet van het vaccin in Nederland.

Mensen van 60 jaar en ouder hebben het grootste risico op ernstige ziekte en sterfte door covid-19, stelt de Gezondheidsraad: “Het vaccin van Moderna laat een zeer hoge werkzaamheid zien bij deze groep. Dit vaccin komt in een relatief kleine hoeveelheid beschikbaar. Daarom adviseert de  Gezondheidsraad het primair en zo snel mogelijk in te zetten voor ouderen vanaf 60 jaar, te beginnen bij de oudsten.” De raad adviseert geen onderscheid te maken tussen ouderen die wel of niet tot een medische risicogroep horen.

Met deze strategie kunnen, met de geplande levering, volgens de Gezondheidsraad in het eerste kwartaal van 2021 ruim 1,4 miljoen ouderen gevaccineerd worden. Dit zijn vrijwel alle 75-plussers.