Complicaties -of medische fouten:SIN-NL- verdubbelen de zorgkosten

Commentaar SIN-NL
Inderdaad :
1. complicaties of medische fouten leveren veel tijdelijke of permanente schade op voor patiënten
2. complicaties of medische fouten maken nieuwe diagnostiek en herstelbehandeling, voorzover mogelijk, noodzakelijk
3. de kosten voor de nieuwe diagnostiek en herstelbehandeling worden betaald door…..de patiënten, de zorgverzekerden.
4. de zorgverzekeraar betaalt namelijk alle door artsen en ziekenhuizen ingediende facturen, ongeacht de uitkomsten van de behandeling!!!!
5. artsen meten zich -onterecht- de vrijheid aan om te bepalen of er sprake is van een complicatie of een medische fout….Daarom ontbreekt vaak een exacte registratie van de gevolgen van de foutieve medische behandeling in het dossier van de patient. Dit kan gezien worden als fraude, conform het Wetboek van Strafrecht.
NB een complicatie is een bekend negatief gevolg, waarover de patient van te voren geinformeerd hoort te worden.
Een medische fout had voorkomen en vermeden kunnen worden bij voldoen aan professionele protocollen en wetgeving, oftewel een medische fout is vermijdbaar en verwijtbaar.
6. Vraag direct na elk consult en na elke behandeling of operatie het verslag en ga niet weg zonder een kopie van het verslag!!!
7. Ook het indienen van facturen over vervolgdiagnostiek en herstelbehandelingen na medische fouten kan bij opzet en grove nalatigheid vallen onder de definitie van fraude conform het Wetboek van Strafrecht.

Complicaties verdubbelen de zorgkosten

Complicaties zijn niet alleen belastend voor patiënten, ze maken de zorg ook ruim twee keer zo duur.

Complicaties zijn duur

‘Complicaties maken de zorg gemiddeld twee tot drie keer zo duur’, zegt Wouter van Dijk van X-IS. ‘Heroperaties, extra onderzoek en geneesmiddelen, langere opnameduur en opname op de intensive care drijven de kosten op. Een darmkankeroperatie zonder complicaties kost 9.226 euro. Alles bij elkaar is een patiënt met complicaties na een darmkankeroperatie gemiddeld 18.061 euro duurder dan iemand zonder complicaties.’

Wat levert kwaliteitsverbetering op?

Ook de raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is enthousiast. Financieel topman Peter Langenbach, die per 1 december lid raad van bestuur wordt in het Maasstad Ziekenhuis, verwacht dat de begrotingsgesprekken met de artsen vooral zullen gaan over het verbeteren van kwaliteit en wat dat oplevert. ‘We kunnen bijvoorbeeld afspreken het aantal complicaties te verlagen met 1 procent. Als u meer complicaties heeft dan we hebben afgesproken, dan rekenen we u daarop af. We betalen u om de zorg in één keer goed te doen.’ Lees het hele achtergrondverhaal in Zorgvisie Magazine.