College geeft NZa gelijk in zaak Ruwaard van Putten

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) wijst het beroep van medisch specialisten uit het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis af. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mocht, anders dan deze artsen menen, afzien van een omzetplafond voor in 2014 geleverde specialistische zorg. Het vaststellen van dat omzetplafond is namelijk zinloos, omdat dit ziekenhuis in faillissement verkeerde en er geen zorg meer werd verleend.

De NZa besloot in 2014 geen honorariumomzetplafond voor het ziekenhuis vast te stellen, omdat er na het faillissement geen medisch specialistische zorg meer is geleverd door Ruwaard of de Stafmaatschap.  De Stafmaatschap heeft hiertegen aangevoerd dat deze beslissing in strijd is met de beleidsregels. De specialisten beoogden met het beroep niet dat alsnog een honorariumomzetplafond zou worden vastgesteld, maar ze wilde een  oordeel van het College over de wijze waarop het besluit tot stand is gekomen en de wijze waarop NZa daarbij gehandeld heeft. Het College oordeelt vandaag dat de NZa op correcte wijze heeft gehandeld.