Cognitieve klachten na chemo

Aandacht voor cognitieve klachten na chemo

Patiënten die een behandeling wegens kanker hebben ondergaan kunnen soms jaren later nog last hebben van cognitieve klachten, zoals geheugenproblemen en moeite met concentreren.

Deze cognitieve klachten komen bij een klein deel van de patiënten die chemotherapie ondergingen voor en patiënten worden volgens Michiel de Ruiter van het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) nog te weinig geïnformeerd over deze mogelijke bijwerking en te weinig begeleid bij de behandeling ervan. Dat maakte de cognitief neurowetenschapper bekend tijdens het eerste Cancer Survivorship Symposium dat 16 januari plaatsvond in de Jaarbeurs in Utrecht.

Patiënten met een hersentumor hebben tijdens en na de behandeling vaak last van cognitieve problemen, door de tumor zelf, maar ook door de schade die de behandeling ervan aanricht. Ook patiënten bij wie de kanker zich buiten het centraal zenuwstelsel bevond, behalen lagere scores op neuropsychologische testen. De exacte oorzaak hiervan is nog niet bekend, maar duidelijk is dat chemotherapie hier een rol speelt, doordat sommige middelen de bloed-hersenbarrière kunnen passeren en op die manier neurobiologische veranderingen in het brein kunnen aanbrengen. Een voorbeeld hiervan is methotrexaat.

Lees verder