Chirurg P P M Jacobs ziekenhuis Nij Smellinghe Friesland 3 berispingen, meer niet?

Jacobs 20 8 2019 bovenbeenamputatie ECLI_NL_TGZRGRO_2019_45

Jacobs 20 8 2019 onderbeen ECLI_NL_TGZRGRO_2019_46

Jacobs 24 1 2017 blinde darm ECLI_NL_TGZRGRO_2017_2

P P M Jacobs chirurg Sneek en Drachten kreeg drie berispingen.

Toelichting SIN-NL
1. 24 Januari 2017 ivm achterlaten stuk blinde darm in 2015, zie uitspraak tuchtcollege 24 jan. 2017
2. 20 Augustus 2019 ivm onzorgvuldige operatie leidend tot bovenbeenamputatie in 2015, zie uitspraak tuchtcollege 20 aug. 2019
3. 20 Augustus 2019 ivm onzorgvuldig handelen na onderbeenfractuur operatie

 in 2018, zie uitspraak tuchtcollege 20 aug. 2019

Per 1 september 2019 gestopt met werken als chirurg in ziekenhuis Ny Smellinghe Drachten en per 1 januari 2020 stopt hij met werken als chirurg.
Via Linked In is bekend dat Jacobs 64 of 65 jaar is en dus “gewoon” met pensioen gaat.
Waarom heeft het Antoniusziekenhuis deze falende arts gewoon door laten werken in het
ziekenhuis Ny Smellinghe Drachten?
Waarom hebben huisartsen en collega-artsen deze falende arts laten doorwerken en in staat gesteld om nog meer onnodige slachtoffers te maken?
Waarom zwegen de verpleegkundigen, de fysiotherapeuten?
Waarom krijgt deze falende arts alleen berispingen, waarom jaren later?
Betaalt deze arts via zijn aansprakelijkheidsverzekering Medirisk of Centramed schadevergoeding aan de drie slachtoffers?
Hebben deze slachtoffers aangifte bij de politie en het O.M. gedaan van grove onzorgvuldigheid , zodat deze chirurg wellicht strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld kan worden?
Mogelijk zijn er andere slachtoffers van deze falende arts.
Het is duidelijk dat zowel de ziekenhuisdirecties van het Antoniusziekenhuis te Sneek en het Nij Smellinghe ziekenhuis te Drachten als de Inspectie Gezondheidszorg gefaald hebben om patienten te beschermen en dus hun zorgplicht geschonden hebben.
Zijn de levens van individuele patienten niet belangrijk?
Meld u bij SIN-NL: info at sin-nl.org om de krachten te bundelen.

———————————————-

Derde berisping in drie jaar voor chirurg uit Drachten na klacht over amputatie
www.dvhn.nl 28 aug. 2019

Een chirurg van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten is voor de derde keer in drie jaar berispt, nadat het tuchtcollege in Groningen klachten van patiënten gegrond heeft verklaard.

Een inmiddels 76-jarige patiënt uit het Friese Oppenhuizen, bij wie uiteindelijk het been moest worden afgezet, krijgt van het regionaal tuchtcollege in Groningen op drie van haar vier klachtpunten gelijk.
De andere patiënt is een 46-jarige vrouw uit Oldemarkt (Overijssel). Zij krijgt van het college op vijf van de zes punten gelijk. In beide zaken verdient de chirurg volgens het college voor ‘onzorgvuldig en laakbaar’ handelen een berisping.
Met deze twee veroordelingen komt het totale aantal berispingen voor de traumachirurg op drie.
Begin 2017, in een zaak die speelde toen hij nog in het Antonius Ziekenhuis in Sneek werkte, tikte het regionaal tuchtcollege hem voor de eerste keer op de vingers.
Hij was een stuk ontstoken blindedarm kwijtgeraakt in de buikholte van een patiënte en hechtte desondanks de wond. Nog dezelfde avond ontstonden er bij de vrouw complicaties.
Zichtbaar in BIG-register
Tegen de twee recente berispingen kan de arts nog in beroep. Pas als de uitspraken onherroepelijk zijn, worden de berispingen ook zichtbaar achter de naam van de chirurg in het BIG-register, waar patiënten zorgprofessionals kunnen opzoeken. Het voorval met de blindedarm staat al achter zijn naam.
Het roept de vraag op hoeveel berispingen een arts kan hebben voordat er wordt overgegaan tot bijvoorbeeld een schorsing. Er wordt naast de omstandigheden van het geval altijd gekeken naar het tuchtrechtelijke verleden van de beroepsbeoefenaar, legt voorzitter van het regionaal tuchtcollege Jolanda Lootsma-Nijeweme uit.
Als een arts al een onherroepelijke berisping achter zijn naam heeft, wordt dit dus meegewogen. ,, ,,In deze zaak was er één eerdere onherroepelijk opgelegde maatregel van berisping uit 2017 en heeft het college geoordeeld dat nu een zwaardere maatregel niet aan de orde was,’‘ legt ze uit.
,,In zijn algemeenheid is niet te zeggen wanneer tot een zwaardere maatregel wordt overgegaan. Het betreft niet slechts een optelsom, maar wordt per zaak gewogen. Kortom, het is maatwerk.’‘
Een zwaardere maatregel zou een schorsing kunnen zijn of het schrappen uit het BIG-register. Een voorwaardelijke schorsing kan ook, waar voorwaarden als scholing of supervisie aan verbonden kunnen worden.
Amputatie nodig
De zitting in de zaak van de 76-jarige vrouw uit Oppenhuizen was begin vorige maand in Groningen. Het tuchtcollege vindt dat de arts de oudere vrouw na de operatie niet goed geïnformeerd heeft over het risico op een infectie van haar wond.
Ook dit voorval stamt uit de tijd dat de chirurg nog in het ziekenhuis van Sneek werkte. In de maanden na de operatie stierf steeds meer vlees rond de wond af, waarna haar been uiteindelijk moest worden afgezet in het UMCG.
De arts zei op de zitting dat hij zich aan het protocol had gehouden, maar volgens het college blijkt daar weinig van. Ook is de arts tekortgeschoten in dossiervorming, waardoor de zaak niet goed kon worden overgedragen aan een collega tijdens de vakantie van de chirurg.
Ook de zaak die de 46-jarige vrouw uit Oldemarkt had aangespannen tegen de chirurg werd begin vorige maand behandeld. Zij kwam in mei vorig jaar tijdens een vakantie in Bakkeveen met de fiets ten val.
Ze belandde op de operatietafel bij de betreffende chirurg, die het ziekenhuis van Sneek inmiddels had ingeruild voor Nij Smellinghe in Drachten. Ze had bij de valpartij een gecompliceerde beenbreuk opgelopen.
‘Onvoldoende aandacht voor andere meningen’
Het college stelt – anders dan de mening van de patiënt – vast dat de chirurg de operatie adequaat heeft uitgevoerd. Maar bij vervolgonderzoek heeft hij volgens het tuchtcollege onvoldoende onderzoek verricht en haar klachten niet serieus genomen.
Ook heeft hij onvoldoende aandacht gehad voor afwijkende meningen van een collega-chirurg, de fysiotherapeut en de radioloog, heeft hij de patiënte onvoldoende geïnformeerd over mogelijke complicaties en was zijn verslaglegging van de controles onjuist en onvolledig.