Cardioloog J.P.G. Wassing Maasstad ziekenhuis verantwoordelijk voor dood Roos (16) en Yuri (19)

wassingjgp-cardiologie-kl

Deze cardioloog (voorheen werkzaam in het IJssellandziekenhuis) is verantwoordelijk is voor de onnodige dood van de 16-jarige Roos en 19-jarige Yuri.
Cardioloog Wassing is anno 2016 werkzaaam in het Maasstadziekenhuis te Rotterdam.

  • De tuchtrechters hebben op 15 maart 2016 dr J P G Wassing tav de vermijdbare dood van de 16 jarige Roos een berisping gegeven(PDF).
  • Dezelfde tuchtrechters hebben op 15 maart dr J P G Wassing tav de vermijdbare dood van de 19 jarige Juri een voorwaardelijke schorsing gegeven(PDF), met als voorwaarden bijscholing en supervisie.Cardioloog Wassing is niet in hoger beroep gegaan, dus zijn naam is opgenomen in het  BIG-register in het overzicht van zorgverleners tegen wie een maatregel is opgelegd.
    Uiteraard is cardioloog Wassing ook op zwartelijstartsen.nl geplaatst.

zie voor meer informatie  Doofpotdossier cardiologen IJssellandziekenhuis.

Naam
J.G.P. Wassing (Jochem Gijsbert Pascal)
Geslacht
Man
BIG-nummer
19047185001
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Cardiologie (cardioloog)
Plaats
Rotterdam
Aantekening
De inschrijving in het register van artsen is per 2 mei 2016 voorwaardelijk geschorst voor de duur van 1 jaar met een proeftijd van 2 jaren.
De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen: z
ich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maken aan enig handelen of nalaten in strijd met de goede zorg die een cardioloog behoort te betrachten, dan wel in strijd met het belang van de individuele gezondheidszorg.
Ook moet hij aan de volgende bijzondere voorwaarden voldoen:
a. gedurende de proeftijd op aanwijzing en onder toezicht van een door de IGZ aan te wijzen supervisor werken;
b. gedurende de proeftijd specifieke nascholing volgen en de daarbij behorende examens met goed gevolg afleggen, de IGZ binnen 3 maanden vanaf 2 mei 2016 informeren over de keuze van de te volgen cursussen en aan het einde van het nascholingstraject over de behaalde resultaten door overlegging van bewijzen van deelname en certificaten. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 2 mei 2016 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.wassingjgp-cardiologie-kl