Cardiologen en anesthesisten:cardiochirurg Amphiaziekenhuis disfunctioneerde

Toevoeging SIN-NL
Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat dit cardio-thoracaal chirurg Jan Witkop betreft.

http://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2015/1/Amphia-moet-4-ton-betalen-aan-specialist-1676362W/ 6 januari 2015

Amphia moet 4 ton betalen aan specialist

Het Amphia ziekenhuis in Breda moet een ontslagen specialist 400 000 euro betalen aan inkomensschade.
Amphia moet 4 ton betalen aan specialist
Dat bepaalde de kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. De inkomensschade betreft een vergoeding voor de misgelopen winst uit onderneming.

Disfunctioneren
De cardiothoracaal chirurg in kwestie zou niet goed meer functioneren en zijn werk lijdt daar onder. Mede daardoor zijn de anesthesiologen en cardiologen het vertrouwen in hem verloren. De druppel die de emmer deed overlopen was het moment toen hij na een woordenwisseling boos het ziekenhuis verliet terwijl hij net begonnen was met de inleiding van een operatie. Toen hij kort daarna terug kwam, was hij gezien zijn emotionele toestand niet meer in staat te opereren.

Op 10 december 2012 stuurt het ziekenhuis de specialist op bijzonder verlof. Intussen werkt de vereniging medische staf aan een terugkeerregeling die onder meer inhoudt dat de cardiothoracaal chirurg drie maanden onder supervisie zal moeten werken en dat zijn relatie met de maatschappen anesthesiologie en cardiologie moet verbeteren. Hij weigert dit en het Amphia bereidt vanaf juni 2013 een opzegging van de toelatingsovereenkomst voor.

Toelatingsovereenkomst
De advocaat van de cardiothoracaal chirurg stelt echter dat er geen deugdelijk feitenonderzoek is gedaan, niet naar technisch disfunctioneren en niet naar de verstoorde onderlinge verhoudingen. Toch zegt het Amphia de toelatingsovereenkomst op 4 november 2013 op, per 6 maart 2014. Eind december dat jaar volgt het oordeel dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg geeft naar aanleiding van zes onderzochte incidenten. De Igz constateert een hoog complicatiecijfer maar wijst er tegelijk op dat zijn patiëntpopulatie ook aanmerkelijk zwaarder was dan die van zijn maten. De Igz kan niet concluderen dat het werk van de cardiothoracaal chirurg technisch onder de maat is. Een onderzoek door extern deskundigen leidt vervolgens tot de conclusie dat ‘hij zijn werk vakkundig heeft uitgevoerd, zoals van een redelijk bekwaam cardiothoracaal chirurg mag worden verwacht.’

Medische staf
De rechter verwijt de Vereniging Medische Staf dat deze geen behoorlijk onderzoek heeft uitgevoerd naar het mogelijk disfunctioneren. Daarnaast blijkt dat de toelatingsovereenkomst die de specialist had met het ziekenhuis nooit is ondertekend waardoor deze ongeldig is. De rechtbank ziet aanleiding het Amphia te veroordelen tot de betaling van een voorschot op de inkomensschade 400.000 euro.

door Carina van Aartsen 6 jan 2015