Boete O.M. voor onbevoegde arts na aangifte door Daelzicht, Heel (Limburg)

Boete voor onbevoegde arts

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een arts die drie jaar lang zonder diploma werkte bij zorginstelling Daelzicht in Heel (Limburg) een geldboete opgelegd. Om welk bedrag het gaat wil het OM niet zeggen.

Daelzicht is een zorgorganisatie met een gevarieerd aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen die een verstandelijke beperking hebben.

Ontslagen

Twee jaar geleden werd de vrouwelijke arts op staande voet ontslagen toen Daelzicht ontdekte dat ze geen bevoegdheid had om als arts te werken. Ze beschikte niet over de vereiste diploma’s en stond niet in het BIG-register ingeschreven. Documenten die ze liet zien bij haar aanstelling bij Daelzicht bleken vervalst. De instelling deed aangifte, waarop het OM nu een boete oplegt.

Geen misstappen

Volgens justitie heeft de vrouw indertijd geen medische misstappen begaan. Hoewel ze niet bevoegd was, was ze wel bekwaam, aldus het OM. Daarom is de zaak afgedaan met een geldboete en niet voor de rechtbank gebracht. Volgens het OM heeft de vrouw inmiddels de benodigde diploma’s behaald.

Daelzicht kwam drie jaar geleden in de publiciteit vanwege een onderzoek naar vermeende angstcultuur, vriendjespolitiek en belangenverstrengeling. Daarbij werd de oude raad van toezicht vervangen door een nieuwe.