‘Betrouwbare informatie over de zorg is moeilijk vindbaar’

Informatie op internet over de Nederlandse zorg en gezondheid is voor veel mensen onoverzichtelijk en geeft lang niet altijd antwoord op de vragen die ze hebben. Ook is niet altijd duidelijk welke informatie betrouwbaar is.

Dit kwam naar voren tijdens een bijeenkomst van het BurgerPlatform van onderzoeksinstituut NIVEL. De bijeenkomst ging over de vraag welke informatie mensen willen krijgen over zorg en gezondheid en welke informatie op internet te vinden zou moeten zijn.

De deelnemers pleiten voor één centrale, onafhankelijke website met daarop doorverwijzingen naar betrouwbare informatie. De overheid zou deze website kunnen beheren. De website KiesBeter.nl vervult deze rol al, maar is bij de meeste mensen onbekend. Het is dan ook belangrijk om te zorgen voor grotere bekendheid van de website onder het publiek, aldus het NIVEL.

Keurmerk

Een andere aanbeveling is om te werken met een overheidskeurmerk voor informatie op internet over de zorg. Dit zou het voor mensen duidelijker moeten maken welke bronnen betrouwbaar zijn en welke niet. Ook vinden de meeste deelnemers aan het platform het belangrijk dat informatie op internet volledig en actueel is. De volledigheid mag echter niet ten koste gaan van de betrouwbaarheid van de informatie.

NIVEL raadt partijen zoals Zorginstituut Nederland, Thuisarts.nl en Zorgkaart Nederland aan de informatie op hun website beter te laten aansluiten bij de informatiebehoefte van burgers. De vindbaarheid en bruikbaarheid van informatie over zorg en gezondheid kan volgens het onderzoeksinstituut worden vergroot door informatie te structureren in de verschillende fasen van een ziekteproces. Ook is het belangrijk om aan te geven waar informatie vandaan komt en om zoveel mogelijk te verwijzen naar andere, betrouwbare websites. Verder zouden zorgpartijen de doelgroep moeten betrekken bij de ontwikkeling van de informatie op internet, aldus het NIVEL.

Het NIVEL BurgerPlatform bestaat uit een diverse groep van 20 tot 30 burgers die ongeveer één keer per jaar samenkomen om ervaringen en gedachten uit te wisselen over een actuele kwestie in de zorg.