Beschermt Baron Willem van Lynden econoom, falende artsen? Vriendjespolitiek?

Wie is Baron Willem van Lynden? Wat doet hij? Waarom?

Willem is econoom, blijkbaar lid van een adellijk geslacht en dat wil hij weten ook.
Waar zijn voorvaderen financieel geprofiteerd hebben en macht uitoefenden over gewone burgers, walst Willem met veel bombarie over het recht op vrijheid van meningsuiting.
Willem gebruikt stichting SOS als “schild voor zijn getrouwen” en is penningmeester.
De stichting eist verwijdering van de website zwarte lijst artsen, dit is in feite gelijk aan een Middeleeuwse boekverbranding.
Terecht hebben rechters van het Gerechtshof Amsterdam juni 2020 besloten dat het publiek belang van vrije meningsuiting zwaarder weegt dan de bescherming van een falende arts, voorwaardelijk geschorst door het Centraal Medisch Tuchtcollege, zie BIG-register en zwartelijst artsen.
Maar de media zwegen…..
Willem blijkt al jaren een bedrijf te hebben dat adviseert over online reputatiemanagement binnen Google.
Hij heeft sinds 2017 tevergeefs via de rechter geprobeerd om plastisch chirurge Rita Kappel die voorwaardelijk geschorst was door het Centraal Tuchtcollege verwijderd te krijgen van zwartelijstartsen.com een initiatief van stichting SIN-NL.
Eerst had hij het “geluk” van een bevriende rechter mw mr  R. Dudok van Heel die onrechtmatig Google veroordeelde om de zoekresultaten van de naam van de falende arts op zwartelijstartsen te verwijderen.
Mw mr Dudok van Heel stond nb zelf als partijdige rechter op zwartelijstartsen  en zwarte lijst rechters van SIN-NL en had deze zaak nooit mogen behandelen.
Maar Willem draalde niet, ging in hoger beroep en kwam terecht bij rechter  mw. Mr A.M. A. Verscheure van het Hof Amsterdam die ook op zwartelijstartsen en zwartelijstrechters stond. Google vond steun bij het Hof van Den Haag dat bepaalde dat mw mr Verscheure de objectieve schijn van partijdigheid opriep en dus vervangen moest worden.
Uiteindelijk besloot het Hof te Amsterdam ten gunste van de vrijheid van meningsuiting.
Kwetsbare patienten hebben recht op informatie over falende artsen.
Tja maar als u al lang tot onze maatschappelijke “elite” behoort en u hebt waarschijnlijk enkele artsen als vrienden, dan kunt u daar natuurlijk anders over denken, nietwaar Willem?
Dus is hij via zijn stichting een procedure gestart namens alle artsen op zwartelijstartsen.com
Het merendeel staat in het BIG-register wegens een tuchtrechtelijke maatregel….
Stichting SIN-NL richt zich op verbetering van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid en is voorstander van de vrijheid van meningsuiting.
Is de rechter een vriend van falende artsen of erkent hij het grondrecht van ieder mens op informatie? De toekomst zal het leren.
Baron Willem van Lynden hoort zich met zijn eis tot censuur in ieder geval te schamen.
Noblesse oblige!

ECLI:NL: GHAMS:2020:1802
zie www.rechtspraak.nl