Berisping geen beroepsverbod voor drie cardiologen Ruwaard van Putten ziekenhuis

Commentaar SIN-NL
Een berisping en geen beroepsverbod….dit betekent klassenjustitie en vriendjespolitiek. Deze drie “heren” zijn aantoonbaar verantwoordelijk voor de onnodige dood van patienten, door grove onzorgvuldigheid bij diagnostiek, behandeling en dossiervorming in strijd met hun ethische, professionele en wettelijke zorgplicht.
Hopelijk gaat de IGZ in hoger beroep en zal het Centraal Tuchtcollege deze ernstige misstap van het uiteraard niet objectieve tuchtcollege van Den Haag corrigeren. Helaas weten wij uit jarenlange ervaring dat de kans op correctie door het CT bijzonder klein is…..
Let wel: de slachtoffers en nabestaanden hebben levenslang….

Namen en foto’s van de drie cardiologen Ruwaard van Putten ziekenhuis
Zwarte Lijst Artsen - Baldew S C   Zwarte Lijst Artsen van Beek G J   Zwarte Lijst Artsen - Salomonsz R
S.C.Baldew    G.van Beek        R.Salomonsz

Deze “heren” horen nooit meer als arts te mogen werken, zij hebben aantoonbaar de vermijdbare dood van vele patienten op hun geweten.

Gepubliceerd: 28 oktober 2014 14:24 Laatste update: 28 oktober 2014 14:28

http://www.nu.nl/algemeen/3914454/tuchtrechter-berispt-cardiologen-voormalig-ruwaard-van-putten-.html?utm_source=twitter&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=nunl_twitter

De tuchtrechter heeft dinsdag drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis berispt. Later meer

De afdeling cardiologie die de artsen runden, kwam in 2010 in opspraak, toen bekend werd dat er een onverklaarbaar hoog aantal sterfgevallen zou zijn geweest.

Het ziekenhuis werd onder verscherpt toezicht gesteld door de inspectie en uiteindelijk overgenomen door drie ziekenhuizen uit de regio. Sindsdien heet het het Spijkenisse Medisch Centrum.

De zaak werd in september behandeld bij de tuchtrechter. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voerden de artsen geen goede dossiers, lieten ze de kliniek over aan een arts-assistent en namen ze onnodig grote risico’s met hun keuzes van behandelen. Die risico’s zijn bewaarheid volgens de inspectie: patiënten zijn overleden en dat had kunnen worden voorkomen.

Advocaten van de artsen noemden de wens van de IGZ om de cardiologen te schrappen uit het register een ”disproportionele straf’’. De artsen zouden zowel zakelijk als privé al grote schade hebben ondervonden van de hele affaire, mede door alle media-aandacht. Door: ANP

28 oktober 2014 Cardiologen Ruwaard van Putten berispt door tuchtrechter
De drie cardiologen van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse, bij wie tientallen hartpatiënten mogelijk onnodig stierven, worden berispt door de tuchtrechter. Ze worden niet uit hun ambt gezet, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan de tuchtrechter had gevraagd.

Dit blijkt uit de uitspraak, vanmiddag, van het Haagse tuchtcollege in de zaak die de inspectie had aangespannen. Omdat de Inspectie geen individuele dossiers van patiënten heeft voorgelegd aan de tuchtrechter, kan die rechter niet beoordelen of “de zeer matige organisatie van de maatschap medische gevolgen heeft gehad voor de patiënten.”

Over het functioneren van de cardiologiemaatschap oordeelt de tuchtrechter hard:

De dossiers werden onvoldoende ingevuld. Vaak was onduidelijk voor zorgverleners, patiënten en familie welke cardioloog voor welke patiënt verantwoordelijk was. De continuïteit van de zorg was, mede hierdoor, onvoldoende geregeld. Ook was er te weinig supervisie en begeleiding van arts-assistenten. De communicatie met de familie had beter gekund. De cardiologen hebben te weinig gereflecteerd; dus achteraf te weinig gekeken of hun medisch handelen beter of anders had gekund.

Hoog sterftecijfer kwam eind 2011 aan het licht

Dat er opvallend veel patiënten overleden op die afdeling van het ziekenhuis in Spijkenisse, vergeleken met soortgelijke afdelingen, bleek pas toen het ziekenhuis gedwongen werd sterftecijfers te publiceren eind 2011. Maar de hartafdeling draaide nog een jaar door, terwijl de ziekenhuisleiding de oorzaken voor het relatief grote aantal sterftegevallen onderzocht. Eind 2012 werd die afdeling acuut gesloten door de Inspectie. Het ziekenhuis was daarna binnen een half jaar failliet. Patiënten in Spijkenisse en omgeving vertrouwden het niet meer en gingen liever naar ziekenhuizen in Rotterdam.

Lees meer over:

Ruwaard van Putten Ziekenhuis