België: N-VA pleit voor grondige hervorming Fonds voor Medische Ongevallen

 

NVA-kamerlid Kathleen Depoorter.
                                                               JSA NVA-kamerlid Kathleen Depoorter.
Naar aanleiding van de audit van het Rekenhof pleit N-VA voor een grondige hervorming van het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO). De partij heeft daarvoor een resolutie ingediend. “Het FMO moet sneller, efficiënter en onafhankelijker”, stelt N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter. Zij vraagt ook om het FMO niet langer te laten ressorteren onder een paritair beheer en onder het RIZIV: “Het beheer ligt best in handen van personen die aangeduid worden omwille van hun managementkwaliteiten, en niet op basis van maatschappelijke evenwichten.”

Depoorter wijst erop dat de problematiek bij het FMO al langer gekend is. “Volgens ons moet het FMO grondig hertekend worden. Patiënten moeten kunnen vertrouwen op het FMO en moeten op een snelle, efficiënte manier deskundig geholpen kunnen worden. Uit fouten kan je leren, vandaar dat wij in onze resolutie ook de aanzet geven tot het in kaart brengen van medische ongevallen via informatieverzameling door het FMO. Op die manier kan kennis en expertise worden verzameld om een degelijk beleid inzake medische ongevallen uit te stippelen.”

De N-VA vraagt ook dat het FMO niet langer ressorteert onder het RIZIV en het paritair samengestelde Beheerscomité. Depoortere wijst ook op het informaticadossier. “Aanvankelijk werd geraamd dat dit informaticaproject 1 miljoen euro in totaal zou kosten, maar ondertussen spendeert het FMO al meer dan 1 miljoen euro per jaar aan informatica. Het Rekenhof wijst er op dat het Beheerscomité helemaal geen duidelijke visie had op de ontwikkeling van dit informaticasysteem”, besluit ze. De brede samenstelling van het Beheerscomité lijkt volgens haar te leiden tot traagheid en besluiteloosheid.

Lees ook:

“Zes doden door hoge werkdruk. En geloof ons: er zijn er nog véél meer” (+)

Patiënten UZ Leuven halfblind na routine-operatie: “Stom toeval. Ofwel was er iets fout met middel” (+)