Behandeling in excellente kankercentra redt mensenlevens

Op 24 april  2018 heeft een delegatie patient advocates van Inspire2Live een petitie overhandigd aan de vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer. Daarin staat dat hoewel we in Nederland goede oncologische zorg kunnen bieden, we dat lang niet altijd doen. Sterker nog: de kans dat je kanker overleeft met behoud van een goede kwaliteit van leven is afhankelijk van je postcode. 

Een kankerpatiënt komt namelijk nagenoeg altijd eerst bij zijn of haar huisarts terecht die bij een vermoeden van kanker zal doorverwijzen naar de specialist van het lokale ziekenhuis voor verdere diagnose. Hier gaat het al mis. Want daar waar de een terechtkomt in een medisch centrum waar men honderden patiënten met hetzelfde ziektebeeld succesvol behandelt, komt de ander terecht in een IKEA-ziekenhuis om de hoek. Daarbij staat IKEA voor Ik-Kan-Echt-Alles, waar het alleen al op het terrein van de beeldvorming, apparatuur, kennis en ervaring ontbreekt om tot het juiste behandelplan voor die patiënt te komen.

Volume

Daarnaast ontbreekt het lokaal vaak aan het minimaal noodzakelijke volume aan patiënten om ervaring in de behandeling op te doen en te behouden. Toch denkt men vaak in deze ziekenhuizen de beste zorg te kunnen leveren en blijkt dat gebaseerd te zijn op dat Ik Kan Echt Alles-principe. En soms gaat dat ook inderdaad goed. Maar te vaak is dat een dure misvatting en gaat het niet goed en doen zich onnodige complicaties voor. Hierdoor zijn er extra ligdagen en behandelingen nodig (met extra kosten), is de overlevingsduur korter, of is de behandeling ten koste gegaan van de kwaliteit van leven.

Soms worden patiënten pas na veel onderzoeken en zinloze (maar wel belastende en kostbare) behandelingen alsnog doorverwezen naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Vaak is het dan helaas al te laat, is curatief optreden onmogelijk geworden en is een palliatief traject het enige dat rest.

Dat moet stoppen.

Belemmeringen wegnemen

Iedereen heeft recht op de best mogelijke behandeling, zoals ook is vastgelegd in internationale verdragen en het Europees Handvest, maar duidelijk is dat de markt niet in staat is dit zelf te realiseren. Daarom aan de minister en de Tweede Kamer, de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars de oproep om hun verantwoordelijkheid te nemen om zo snel mogelijk alle belemmeringen op nationaal en Europees niveau, die de vorming én het optimaal functioneren van excellente kankercentra in de weg staan, weg te nemen. En diagnostiek, behandeling en psychosociale (na)zorg van patiënten, waarbij men kanker vermoedt of diagnosticeert, zo spoedig mogelijk exclusief uit te laten voeren in excellente kankercentra en op deze wijze elke patiënt toegang tot de best mogelijke zorg te garanderen.

Inspire2Live heeft samen met topspecialisten onderzocht waar een excellent kankercentrum aan dient te voldoen om excellente diagnose, behandeling en nazorg vanuit medisch en psychosociaal perspectief en voor de patiënt en haar dierbaren, mogelijk te maken. We weten dit eigenlijk al lang. Het goede nieuws is; we doen het ook al, maar alleen nog niet voor iedereen. We hoeven dan ook niets nieuws te bedenken. We hoeven het alleen maar beter te organiseren. Dan wordt de kwaliteit van de zorg beter en gaat het ook nog eens geld besparen.

Ik pleit er dan ook voor om te stoppen met behandelingen van kanker in IKEA-ziekenhuizen en de vergoeding van deze behandelingen in IKEA-ziekenhuizen door de zorgverzekeraars eveneens stop te zetten. Ik ben een groot voorstander van vrije artsenkeuze, maar bij kanker wel voor artsen in excellente kankercentra.