Avro Tros Radar: The Implant Files: de resultaten I

toelichting SIN-NL
Prima initiatief van TrosRadar en Trouw om de misstanden mbt medische implantaten te publiceren.
Het is echter van het grootste belang om ook te publiceren over de weigering van artsen om slachtoffers van falende implantaten, dus medische fouten, correct te informeren, en herstelbehandeling te geven, in strijd met hun zorgplicht.
Slachtoffers van medische fouten hebben recht op goede medische behandeling, volgens de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst en de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Gezondheidszorg.
Mw Mr Sophie Hankes, voorzitter van de stichtingen SIN-NL en IEU-Alliance, vrijwel volledig invalide door een foutief experimenteel teflon implantaat ( geplaatst zonder toestemming) bij de hersenstam en intracraniele vertebralis slagader krijgt vrijwel geen informatie en geen enkele herstelbehandeling.
Nederlandse artsen weigeren haar medicijnen tegen hoge bloeddruk, te hoog hartritme, hersenoedeem en zij moet hiervoor naar een medisch specialist in het buitenland.
Tros Radar help svp slachtoffers van medische fouten!


Radar nam samen met dagblad Trouw het initiatief voor een wereldwijd onderzoek naar medische implantaten. Meer dan 250 journalisten uit verschillende landen werkten aan het project, dat later de naam The Implant Files kreeg.

De resultaten van het onderzoek waren schokkend; meer dan 1,7 miljoen mensen met blijvend letsel en maar liefst 83.000 doden door toedoen van een implantaat kwamen aan het licht. Welke implantaten werken wel, en welke niet?

Radar liet in november zien dat je geen informatie krijgt over de veiligheid en kwaliteit van je implantaat, zoals een pacemaker, een kunstheup of siliconen borstenimplantaten. De implantaten worden nauwelijks getest, en als het misgaat worden gewonden en doden niet gerapporteerd, of worden ze verstopt in data. Nu zijn we negen maanden verder. Wat heeft het onderzoek opgeleverd? Wereldwijd, maar vooral ook in Nederland? Krijgt Radar nu wel meer informatie en welke actie heeft de overheid inmiddels genomen?

In The Implant Files: de resultaten, kijken we ook hoe het nu gaat met patiënten die in november hun verhaal vertelden. Hoe is het met Jacqueline, die haar been kwijtraakte omdat daar siliconen in werden aangetroffen?

Via uitzendingen van Radar op tv en radio, en via de website, hielden we je al op de hoogte van alles wat er gebeurd is. Wil je dat, of de uitzending uit november nog eens terugluisteren -kijken of -lezen?

Database met meldingen over implantaten

En, heb jij een implantaat, en wil je weten of er over jouw medisch hulpmiddel ook meldingen zijn gedaan? The Implant Files heeft geleid tot een wereldwijde database met rapportages over implantaten. De data zijn bij elkaar gebracht door 252 wereldwijd samenwerkende onderzoeksjouralisten uit 36 landen. Zij wisten via publieke bronnen, maar ook door gebruik te maken van ‘freedom of information requests’, informatie boven water weten te halen. Misschien staat jouw implantaat ook vermeld in het bestand. Lees hoe je de wereldwijde database doorzoekt.