Artsen leerden niets van medische fouten bij Regina Hankes-Zwart

Regina Hankes-Zwart, slachtoffer van medische fouten, 13 nov. 1919-14 aug. 2002.
1. Overdosis hoge bloeddrukmedicatie door cardiologen Aouw Yong en Uppal: niervergiftiging en bijna overlijden
Gevolg: noodzaak opname intensive care, 3 maanden ziekenhuisopname en 2 maanden opname revalidatiecentrum

2. Slecht behandelde hoge bloeddruk door huisartsen
Gevolg: meerdere herseninfarcten, leidend tot tetraplegie en locked-in

3. Urineweginfecties te laat behandeld in ziekenhuis
Gevolg: sepsis, wekenlange ziekenhuisopname

4. Longontsteking te laat en niet adequaat behandeld in revalidatiecentrum
Gevolg: sepsis en septische shock, bijna overlijden, wekenlange ziekenhuisopname
Deze medische fouten zijn nooit onderzocht.
Artsen hebben niet geleerd van deze medische fouten.
Er is geen informatie verstrekt aan het slachtoffer van deze medische fouten.
Er zijn geen excuses aangeboden aan het slachtoffer van deze medische fouten.
Na de medische fout bleken de medische dossiers onvolledig en incorrect.
Na de medische fout heeft dit slachtoffer van medische fouten nooit meer adequate medische behandeling gekregen, waardoor zij tetraplegie verlamming armen en benen kreeg en locked-in patiente werd..
De Inspectie Gezondheidszorg hield zich volledig afzijdig.
Het medisch tuchtcollege Eindhoven en het Centraal Tuchtcollege te Den Haag spraken de betrokken cardiologen Aouw Yong en Uppal volledig vrij, ondanks de aantoonbare ernstige medische fouten. Bij een congres van de KNMG in 2006 werd de vrijspraak door het Centraal Tuchtcollege door de aanwezige artsen volledige afgewezen.
NB Prof.Freek Verheugt cardioloog UMC Nijmegen zei in een telefoongesprek dat deze cardiologen stonden als de slechtste cardiologen van Nederland.
Prof. Fr Verheugt weigerde om als expert voor het slachtoffer op te treden.
Collega-cardiologen zwegen en lieten deze bekende disfunctionerende cardiologen jarenlang hun gang gaan, ten koste van de veiligheid van patiënten.