Artsen en apotheken kunnen uw medisch dossier inzien, tenzij u zich afmeldt bij www.volgjezorg.nl

Waarschuwing
Het is heel zorgelijk om te constateren dat artsen en zorgverleners digitaal uw medische dossier kunnen inzien zonder uw toestemming. Reden is de huidige corona-crisis. Dit blijkt uit een nieuwsbericht op nu.nl, zie sin-nl.org
De website www.volgjezorg.nl geeft uw inzicht wie informatie over uw medische situatie heeft opgevraagd en op welke datum en of die aanvraag succesvol was.
Inzage door artsen is afhankelijk of u toestemming heeft gegeven voor het EPD,
Het is heel merkwaardig dat de overheid geen bericht heeft gepubliceerd over de website volgjezorg.nl.
Wij roepen iedere burger op om deze website te bezoeken en om te controleren of de registratie mbt de verlening van toestemming correct is. Ook hebt u de mogelijkheid om aan te geven dat u per aanvraag via email op de hoogte gesteld wilt worden.
www.volgjezorg.nl is te bereiken via info@volgjezorg.nl of bel: 070-3173456.
SIN-NL wijst op het belang dat iedere patient per direct toegang heeft tot zijn/haar medische dossiers, digitaal per internet en tot de papieren dossiers. Dit is onderdeel van het grondwettelijk recht op zelfbeschikking en op het grondwettelijk recht van privacy.
Inzage van medische dossiers door huisartsen of andere zorgverleners zonder toestemming van de patient is een ernstige ontoelaatbare schending van privacy.