Argosradio: IGZ onzorgvuldig met privégegevens disfunctionerende artsen, ziekenhuizen, klagers en melders

Commentaar SIN-NL
Onprofessioneel, incomptetent en hoogst onzorgvuldig naar alle direct betrokkenen.
Onverschilligheid ten top. Voldoende reden om de IGZ Inspecteur en gehele directie te ontslaan en per direct te vervangen door daadwerkelijk integere medewerkers.
Zie ook: www.inspectiegezondheidsz.org

http://www.radio1.nl/item/191698-Privacy%20in%20geding%20bij%20Inspectie%20voor%20de%20Gezondheidszorg.html

Privacy in geding bij Inspectie voor de Gezondheidszorg

De afgelopen weken waren de NOS en de NRC flink op dreef met onthullingen over de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Over een klokkenluider die zelfmoord pleegde, en over de manier waarop de toezichthouder privacygevoelige gegevens beveiligt. Of beter gezegd, hoe dat volgens de klokkenluider wordt nagelaten. Hoe zit dat bij andere toezichthouders?
Stefan Heijdendael ging op onderzoek uit en ontdekte dat het ook bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg met de privacybescherming niet bijster goed geregeld is.

IGZ onzorgvuldig met privedata

19 april 2014  ‘IGZ onzorgvuldig met privédata’

De omgang met privacygevoelige gegevens is jarenlang niet op orde geweest bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). 

Tot vorig jaar werd gewerkt met een systeem waarin medewerkers toegang hadden tot informatie waar ze niet bij hadden moeten kunnen, concludeert het Radio 1-programma Argos zaterdag, dat zelf gevoelige informatie in handen kreeg. De IGZ kondigt in een reactie aan tot de bodem uit te zoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.

De informatie die Argos in handen kreeg, stamt van voor 2006, maar is gevoelig genoeg om mensen veel schade te berokkenen.

Gegevens van disfunctionerende artsen en ziekenhuizen, meldingen, klachten en vergaderverslagen waren tot 2006 voor medewerkers door het hele land toegankelijk op een netwerkschijf.

Het programma kreeg zo inzage in een lijst met artsen die worden verdacht van medicijnfraude. Hierbij stonden de naam en adres van de arts en de naam van de melder. Hoogleraar recht en informatisering Corine Prins doet dit volgens het programma af als ‘een beetje lak hebben aan privacy’.

Nieuw systeem

Na 2006 werd een nieuw systeem ingevoerd. Maar ook hierin hadden medewerkers in ieder geval tot vorig jaar toegang tot gegevens van zaken waar ze zelf niks mee te maken hebben.

Volgens de wet moet dat niet kunnen. Diverse bronnen geven volgens het programma aan dat medewerkers met toegang tot het intranet in bijna alle landelijke dossiers konden ‘grasduinen’. Ook stagiairs en secretaresses hadden hier toegang toe.

Verbetering

De IGZ schrijft in een reactie dat het geen nieuws is dat de ‘interne informatievoorziening verbetering behoeft’. In 2012 deden twee commissies al aanbevelingen om dit te verbeteren. “Daar is de IGZ volop mee bezig.”

Eerder deze week kwam de Nederlandse Zorgautoriteit in opspraak. Uit een zeshonderd pagina’s tellend bezwaarschrift concludeerde NRC Handelsblad dat medische gegevens en concurrentiegevoelige informatie van zorgverzekeraars en zorgverleners daar onveilig worden bewaard.

Het bezwaarschrift was geschreven door senior beleidsmedewerker Arthur Gotlieb. In het dossier beschrijft hij hoe hij intern de klok luidde, waarna alle middelen werden ingezet om hem uit te rangeren. Na het indienen van zijn bezwaarschrift bij de leiding van de NZa in januari pleegde hij zelfmoord.

Door: Novum