Argos radio: Duizenden hartpatiënten behandeld met omstreden stent

Commentaar SIN-NL
Volgens de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst zijn artsen verplichte om patienten voorafgaand aan de behandeling volledig en correct te informeren over de behandeling en over de risico’s. Ook zijn artsen verplicht om aan de patient toestemming voor de behandeling te vragen en te verkrijgen. Dit noemt men informed consent.  Behandeling zonder informed consent is strafbaar en verwijtbaar.
Dit heeft niets te maken met slechte registratie van negatieve bijwerkingen, zoals arts Jan Klein volledig ten onrechte suggereert.
Artsen zijn wettelijk verplicht om patienten te informeren over de negatieve bijwerkingen, zowel vooraf als achteraf, indien deze optreden en gezondheidsschade veroorzaken, volgens de WGBO en volgens de WKKGZ Wet Kwaliteit, Klachten Geschillen Zorg. Dit dient volledig en correct te worden geregistreerd in het medisch dossier.
Artsen zijn volgens de WKKGZ ook verplicht om ernstige bijwerkingen te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg. Deze melding hoort tijdig, volledig en correct te zijn.
Wederom blijkt door dit onderzoek van Argos en FTM dat vele artsen veelvuldig weigerden om aan hun bovenstaande verplichtingen te voldoen. Ook de Inspectie Gezondheidszorg faalde wedrom in haar toezicht en beschermt falende artsen, in strijd met haar eigen ethische, professionele en wettelijke zorgplicht.
Hoogste prioriteit is nu het oproepen en controleren van de medische situatie van patienten waarbij de oplosbare stent is geplaatst!
Cardiologen neem uw verantwoordelijkheid!!!
Wederom roept SIN-NL Mw Dr. Ronnie van Diemen-Steenvorden sinds 2012 Inspecteur Generaal van de Inspectie Gezondheidszorg op om per direct af te treden!

————-

Artsen hebben tussen 2012 en 2017 bij Nederlandse hartpatiënten oplosbare stents geplaatst zonder op de risico’s te wijzen.

De Absorb stent, een nieuw medisch hulpmiddel tegen kransslagadervernauwing, leidde tot een verhoogde kans op trombose en werd in 2017 door de Amerikaanse fabrikant Abbott van de markt gehaald. De risico’s waren echter al sinds 2014 bekend.

Dat blijkt uit onderzoek van het radioprogramma Argos en platform Follow the Money. Uit een inventarisatie onder ziekenhuizen komt naar voren dat er tussen 2012 en 2017 in Nederlandse ziekenhuizen minimaal 3000 patiënten zijn behandeld met de oplosbare stent.
Problemen met de stent leidden tot 150 meldingen bij de Inspectie Gezondheid en Jeugd, waarbij in een geval een patiënt overleed aan een hartinfarct.
Dat behandelde patiënten onvoldoende op de hoogte zijn gebracht van mogelijke bijwerkingen, is mede te wijten aan een gebrekkige registratie. Jan Klein, emeritus hoogleraar patiëntveiligheid: ‘Juist via registratie kunnen we ernstige incidenten achterhalen en uitzoeken wat er is misgegaan. Het is zorgelijk dat dit niet gebeurt. Dit raakt echt het hart van de gezondheidszorg.’

Naar aanleiding van de bevindingen van Argos en Follow the Money pleiten deskundigen voor een officieel onderzoek door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De Stichting Hartpatiënten stelt een steunpunt in.

Uitzending 16 maart, 14-15 uur op NPOradio1
————-


tweet FTM 16.3.2019