Argos NPO1: Hoe krijg je recht na een medische misser, oa over baby Jelmer en het UMCG

Commentaar SIN-NL

Deze uitzending bevestigt wat SIN-NL al jaren naar voren brengt oa hoe moeilijk het is om als slachtoffer van een medische fout, financiële schadevergoeding te verkrijgen van de schuldige arts en of het ziekenhuis.
Maar de veelvuldige weigering van artsen om slachtoffers van medische fouten informatie, vervolgdiagnostiek en herstelbehandeling te verstrekken, conform hun zorgplicht, verzwijgt Argos.
Hoe dan ook uitstekend idee van Argos om de verschrikkelijke financiële  positie van slachtoffers van medische fouten en hun familieleden wederom te belichten, oa aan het voorbeeld van het jarenlange wangedrag van het UMCG ten aanzien van baby Jelmer.
Maar besef svp dat advocaat John Beer uitdrukkelijk zelf onderdeel uitmaakt van dit systeem en aldus een zeer vermogend man is geworden.
Ook Henk van Gerven, arts en SP, speelt een kwalijke dubbelrol. Hij heeft het nooit daadwerkelijk opgenomen voor slachtoffers van medische fouten, en weigert al jaren enig overleg met SIN-NL.
Alex Brenninkmeijer weigert te spreken als oud-ombudsman, waarom???
Waarom heeft hij het uitsluitend over moreel leiderschap van ziekenhuizen? Waarom zegt hij niet dat artsen een professionele, en wettelijke zorgplicht hebben voor al hun patienten, dus ook en met name slachtoffers van medische fouten?
Heel gemakkelijk om de kwalijke terugtrekking de Inspectie Gezondheidszorg van een rapport van over het UMCG en baby Jelmer te benoemen, maar het blijft bij woorden.
IJdelheid, zelfgenoegzaamheid  en hypocrisie doorspekken deze uitzending.
Pas als er daadwerkelijk concrete hulp geboden wordt aan alle slachtoffers van medische fouten en hun familieleden, zijn bovengenoemde heren geloofwaardig.
Geen woorden maar daden.
Beluister de uitzending www.vpro.nl/argos
Lees  het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg over het UMCG en baby Jelmer
Lees het SIN-NL doofpotdossier UMCG en baby Jelmer
NB Medirisk en Centramed zijn onderlinge waarborgmaatschappijen opgericht door en voor artsen.


Uitzending Argos radio 1 met advocaat John Beer, oud ombudsman Alex Brenninkmeijer, SP-Arts Henk van Gerven

De last van het lijden

‘Baby Jelmer’ is inmiddels bijna 12, maar allesbehalve een normale tiener. Vlak na zijn geboorte ging er tijdens een betrekkelijk simpele darmoperatie iets vreselijk mis. Een wonder dat hij bleef leven, maar zijn hersenfuncties zijn sindsdien ernstig beperkt. Hij kan niet lopen, niet communiceren, niet zelfstandig eten, niets. Zijn ouders gingen door een juridische mallemolen om het ziekenhuis waar het mis ging aansprakelijk te stellen voor de levenslange handicaps van Jelmer. Het ziekenhuis en de verzekeraar zetten alle mogelijke juridische middelen in bij de vaststelling van de aansprakelijkheid en van het schadebedrag. Dat eindigde eind vorig jaar in een schikking. Hoe kijken de ouders van Jelmer terug op de jaren die in beslag werden genomen door de zorg voor een ernstig gehandicapt kind en door slepende procedures, die ze uiteindelijk maar weinig heeft opgeleverd

Hoe kunnen patienten, familie en nabestaanden behoed worden voor het juridische steekspel dat hen wacht als ze ziekenhuizen en artsen aansprakelijk stellen voor medische missers? John Beer, letselschade-advocaat van de ouders van Jelmer, heeft daar heel duidelijke ideeen over. Alexander Brenninkmeijer, voormalig Nationaal Ombudsman en schrijver van een recent verschenen boek, Moreel Leiderschap, valt hem bij. Ze zijn beiden te gast in Argos, over hoe de last van het lijden na een medische misser te verzachten.

Lees hier de visie van advocaat John Beer pdf Beer Afwikkeling medische fouten moet anders

Lees de reactie van de verzekeraar Medirisk Reactie MediRisk op vragen Argos 24 jan 19

Lees hier de reactie van de verzekeraar Centramed Reactie Centramed Argos_24012019
NB Medirisk en Centramed zijn onderlinge waarborgmaatschappijen opgericht door en voor artsen.