Argos 9-4-2016: Schippers tegen zwijgcontracten in de zorg

Commentaar SIN-NL
Toch opmerkelijk dat Minister Schippers zich zo duidelijk tegen zwijgcontracten in de zorg uitsprak.
Ook heel opmerkelijk dat alle leden van de Tweede Kamer bekend zijn met inhoud van het zwijgcontract met de moeder van Rogier Mooij die op 21 jarige leeftijd nov. 2014 overleed in het Tergooiziekenhuis Hilversum.
Het is de grote vraag wat de Inspectie Gezondheidszorg IGZ gaat doen met de gemelde zwijgcontracten? Verscheuren zoals Kamerlid van Gerven suggereert?
Of gaan zij de vermelde calamiteiten en de verantwoordelijke artsen onderzoeken en maatregelen nemen???
Maar nog het meest opmerkelijke is dat Minister Schippers niet de moed had om uit te spreken dat zwijgcontracten  juridisch nietig, dus ongeldig zijn -door de schending van grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting en de toegang tot gerechtelijke procedures.
Dit werd namelijk heel duidelijk gezegd door Prof Jan Klein, TU Delft in de uitzending van Argos 2 april 2016 en door Herre Kingma, als voormalig Inspecteur Generaal IGZ  over het zwijgcontract met Mw Ineke Damink slachtoffer van falend neuroloog Jansen Steur.
Hoe lang moeten we wachten op aanvullende wetgeving, zoals Schippers wil invoeren?
Wat gaat Minister Schippers doen aan alle doodgezwegen slachtoffers van medische fouten, die zelfs geen zwijgcontract aangeboden kregen, en volledig aan hun lot worden overgelaten door falende artsen en hun ziekenhuizen?
—————–

Argos uitzending 9 april 2016

Minister Schippers wil bij wet regelen dat ziekenhuizen en andere zorginstellingen geen zwijgcontract meer kunnen afsluiten met patiënten en nabestaanden. Dat zei ze op donderdag 7 april in een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer. In Argos komen we terug op de uitzending van vorige week over het zwijgcontract dat het Tergooiziekenhuis sloot met de moeder van de overleden 21-jarige Rogier.