Argos 2 april 2016:zwijgovereenkomsten in de zorg zijn juridisch ongeldig, nietig!

Deze Argosuitzending maakt verschillende zaken duidelijk:

1. Het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg is binnen 2 weken na de 1e Argosuitzending, bijna 1,5 jaar na het overlijden van Rogier. Waarom heeft het zolang geduurd?

2. Het verslag van de lijkschouwing (obductierapport) is VERDWENEN

3. De vaststellingsovereenkomst tot zwijgen tussen het Tergooi ziekenhuis en de moeder van Rogier is ethisch en juridisch ongeldig, kan gewoon verscheurd worden.

4. De dood van Rogier was een calamiteit: nl
 onverwacht en veroorzaakt door slechte kwaliteit zorg

5. zowel de 2e  artsassistent longarts als de cardioloog zijn (mede)verantwoordelijk voor de vermijdbare dood van Rogier, want noch een longarts noch een cardioloog hebben het hartfilmpje ECG beoordeeld.

6. De directie van het Tergooi ziekenhuis heeft volstrekt onterecht geweigerd om de dood van Rogier als calamiteit bij de IGZ te melden

7. Henk van Gerven(huisarts en SP)  beschikt zowel over het IGZ rapport als over de vaststellingen overeenkomst tot zwijgen

8. Henk van Gerven SP speelt een dubbelrol: nu in deze casus fervent voorstander van transparantie, maar al jaren weigert v Gerven steun aan SIN-NL in het streven naar structurele openheid door falende artsen

9. Alleen wanneer journalisten het ernstige gevolg van een medische fout in de publiciteit brengen, is er kans op gerechtigheid voor het slachtoffer cq de nabestaande.

10 Conclusie in uitzending Argos:
Zwijgen over slechte kwaliteit van zorg mag niet.
Zorg hoort toetsbaar te zijn.
Artsen en ziekenhuizen mogen hun fouten niet verzwijgen.
Artsen horen te leren van hun fouten

Komende donderdag  7 april 2016 is er debat in Tweede Kamer over de IGZ.