Antoniusziekenhuis Nieuwegein jarenlange fraude voor 24,5 miljoen euro! NZa boete: 2,5 miljoen euro.

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/nza-deelt-hoogste-boete-ooit-uit-aan-ziekenhuis
11 februari 2014  2014 RTL Nieuws
NZa deelt hoogste boete ooit uit aan ziekenhuis © ANP

Rapport Onjuistheid declaraties in opdracht van het St Antoniusziekenhuis 11.2.2014
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein een boete van 2,5 miljoen euro gegeven vanwege foute declaraties. Vorig jaar bracht RTL Nieuws naar buiten dat de NZa foute declaraties door ziekenhuizen op het spoor was.
Het Antonius is een van de ziekenhuizen die de fout inging. Het declareerde onder meer voor patiënten een hele dag verpleging terwijl ze maar een paar uur in het ziekenhuis waren. Ook bracht het ziekenhuis een spiraaltje in rekening bij zorgverzekeraars voor patiënten die dat al betaald hadden bij de apotheek.

Ziekenhuis wist van niks
Uit onderzoek is gebleken dat er tussen 2008 en 2012 in totaal voor 24,6 miljoen euro niet correct is gedeclareerd. Het ziekenhuis heeft aangegeven dat het dit bedrag terugbetaalt aan zorgverzekeraars. De NZa vindt dat het ziekenhuis goed heeft meegewerkt met het onderzoek en daardoor is de boete lager.
Hoewel er geen sprake zou zijn van opzet, erkent het St. Antonius Ziekenhuis dat het declaratiefouten heeft gemaakt. Het ziekenhuis zegt inmiddels maatregelen genomen te hebben om declaratiefouten voortaan te voorkomen.

In 2011 gaf de NZa het Ommelanderziekenhuis in Winschoten een half miljoen euro boete op voor verkeerd declareren. RTL Nieuws

Boete van NZa voor St. Antonius Ziekenhuis 11-02-2014 NZa
http://www.nza.nl/publicaties/nieuws/Boete-van-NZa-voor-St.Antonius-Ziekenhuis/=
Gezamenlijk bericht NZa en St. Antonius Ziekenhuis
Ziekenhuis erkent fouten, geen opzet
Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein krijgt een boete van 2,5 miljoen euro van de NZa wegens niet correct declareren. De NZa startte vorig jaar een onderzoek vanwege signalen van mogelijk niet correct declareren op 4 zorgtrajecten. Het St. Antonius liet daarop direct een extern onderzoek doen naar het gehele declaratieproces. Dat leverde 26 verbeterpunten op en een totaal van 24,6 miljoen euro aan niet correcte declaraties. Dit betaalt het ziekenhuis terug aan zorgverzekeraars.

De verkeerde declaraties werden verstuurd in de periode van 2008 tot en met 2012. Het ging om jaarlijks 1% van de omzet.
Het St. Antonius werkte volop mee aan het toezichtsonderzoek door de NZa. Hoewel er geen sprake was van opzet, erkent het St. Antonius Ziekenhuis dat het declaratiefouten heeft gemaakt en maakt het schoon schip. Het ziekenhuis nam maatregelen om onjuist registreren en declareren per 1 januari 2013 en in de toekomst te voorkomen. Ook beloofde het ziekenhuis het teveel gedeclareerde bedrag terug te betalen. Daarover lopen nu gesprekken met Achmea en VGZ. Volgens het externe onderzoek dat het ziekenhuis liet uitvoeren zijn bij enkele van de onjuiste registraties zorgverzekeraars betrokken geweest. Deze registraties blijven echter onrechtmatig. De manier waarop het ziekenhuis heeft gehandeld nadat het constateerde dat er fout gedeclareerd was, is een voorbeeld voor andere ziekenhuizen. Bij het vaststellen van de boetehoogte heeft de NZa hiermee rekening gehouden.

Eén van de punten uit het onderzoek is dat voor patiënten die langer dan twee uur in het ziekenhuis waren, in sommige gevallen een standaard dagverpleging in rekening werd gebracht. Dat mag alleen op een afdeling die voldoet aan de criteria voor zo’n dagbehandeling; dat was niet altijd het geval. Ook bracht het ziekenhuis een spiraaltje in rekening bij zorgverzekeraars voor patiënten die dat al betaald hadden bij de apotheek.

Correct declareren is één van de speerpunten in het toezicht van de NZa. Onterecht hoge declaraties leiden tot onnodig hoge zorgkosten, die consumenten via de premies voor de basisverzekering betalen. Het is van belang dat verzekeraars en ziekenhuizen er alles aan doen om goed declareren te bevorderen. Bestuurders van ziekenhuizen spelen daarbij een belangrijke rol door in hun organisaties uit te dragen dat foute declaraties maatschappelijk onaanvaardbaar zijn. Zij dragen er verantwoordelijkheid voor dat er correct wordt gedeclareerd.
Het St. Antonius deelt deze mening en stelt daarom het onderzoeksrapport beschikbaar op zijn website opdat ook andere organisaties in de sector hiervan kunnen leren.

Bericht St Antonius ziekenhuis 11`2 2014
http://www.antoniusziekenhuis.nl/overstantonius/pers/declaraties/
Home Over St. Antonius Pers
Boete van NZa voor St. Antonius Ziekenhuis Ziekenhuis erkent fouten, geen opzet
Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein krijgt een boete van 2,5 miljoen euro van de NZa wegens niet correct declareren. De NZa startte vorig jaar een onderzoek vanwege signalen van mogelijk niet correct declareren op 4 zorgtrajecten. Het St. Antonius liet daarop direct een extern onderzoek doen naar het gehele declaratieproces. Dat leverde 26 verbeterpunten op en een totaal van 24,6 miljoen euro aan niet correcte declaraties. Dit betaalt het ziekenhuis terug aan zorgverzekeraars.

De verkeerde declaraties werden verstuurd in de periode van 2008 tot en met 2012. Het ging om jaarlijks 1% van de omzet.

Het St. Antonius werkte volop mee aan het toezichtsonderzoek door de NZa. Hoewel er geen sprake was van opzet, erkent het St. Antonius Ziekenhuis dat het declaratiefouten heeft gemaakt en maakt het schoon schip. Het ziekenhuis nam maatregelen om onjuist registreren en declareren per 1 januari 2013 en in de toekomst te voorkomen. Ook beloofde het ziekenhuis het teveel gedeclareerde bedrag terug te betalen. Daarover lopen nu gesprekken met Achmea en VGZ. Volgens het externe onderzoek dat het ziekenhuis liet uitvoeren zijn bij enkele van de onjuiste registraties zorgverzekeraars betrokken geweest. Deze registraties blijven echter onrechtmatig.

De manier waarop het ziekenhuis heeft gehandeld nadat het constateerde dat er fout gedeclareerd was, is een voorbeeld voor andere ziekenhuizen. Bij het vaststellen van de boetehoogte heeft de NZa hiermee rekening gehouden.

Eén van de punten uit het onderzoek is dat voor patiënten die langer dan twee uur in het ziekenhuis waren, in sommige gevallen een standaard dagverpleging in rekening werd gebracht. Dat mag alleen op een afdeling die voldoet aan de criteria voor zo’n dagbehandeling; dat was niet altijd het geval. Ook bracht het ziekenhuis een spiraaltje in rekening bij zorgverzekeraars voor patiënten die dat al betaald hadden bij de apotheek.

Correct declareren is één van de speerpunten in het toezicht van de NZa. Onterecht hoge declaraties leiden tot onnodig hoge zorgkosten, die consumenten via de premies voor de basisverzekering betalen. Het is van belang dat verzekeraars en ziekenhuizen er alles aan doen om goed declareren te bevorderen. Bestuurders van ziekenhuizen spelen daarbij een belangrijke rol door in hun organisaties uit te dragen dat foute declaraties maatschappelijk onaanvaardbaar zijn. Zij dragen er verantwoordelijkheid voor dat er correct wordt gedeclareerd.

Het St. Antonius deelt deze mening en stelt daarom het onderzoeksrapport beschikbaar op zijn website opdat ook andere organisaties in de sector hiervan kunnen leren.

Meer informatie
de veelgestelde vragen
het externe onderzoeksrapport
het filmpje over DBC’s, ‘Van röntgenfoto tot rekening’ (bron: Nederlandse Zorgautoriteit)
de feiten over ons ziekenhuis

Voor pers
Op 11 februari 2014 hebben het St. Antonius Ziekenhuis en de NZa in een gezamenlijk persbericht de bevindingen van het onderzoek naar onjuiste registraties en declaraties in het St. Antonius Ziekenhuis publiek gemaakt. Dit persbericht is opgesteld naar aanleiding van een formeel boetebesluit van de NZa. Het persbericht, het boetebesluit en overige nieuwswaardige documenten of beeldmaterialen kunnen hier gedownload worden: