Anke Santens: Ongeziene heksenjacht in België op artsen die de waarheid spreken over vaccinaties

Ongezien : in België boorde minister van volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) de TV zender VTM de grond in na een TV debat over vaccinaties.
Een arts die waarschuwt voor de gevaren van vaccins, mocht volgens haar niet aan het woord komen. Hierbij “eiste” zij bovendien dat er een klacht zou ingediend worden tegen de gewaardeerde arts, tevens auteur van het boek “Vaccinaties en het immuunsysteem”.
N-VA voorzitter Louis Ide sprong op de kar en diende klacht in bij de Orde der Artsen. Die Orde staat er om bekend steevast de belangen van Big Farma en verzekeraars te dienen. Hiermee maakt de Belgische regering nogmaals op trieste wijze duidelijk wiens belangen zij finaal behartigt.

Info :

https://edition.cnn.com/2019/04/09/health/measles-new-york-emergency-bn/index.html

https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190410_04314330?hkey=&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=ochtend&adh_i=90b835a6a966fe6902e9c75302a08688&imai=8694871b-9ac4-46ac-ac86-20903e4b7797&m_bt=5274506781038

https://nieuws.vtm.be/binnenland/klacht-bij-orde-der-artsen-tegen-anti-vaccindokter-kris-gaublomme

https://nieuws.vtm.be/vtm-nieuws/binnenland/de-block-er-moet-een-klacht-komen-tegen-anti-vaccinarts

Reactie Anke Santens

Behandelvrijheid van artsen in het gedrang : MOETEN artsen allemaal slaven van Big Farma zijn ?

Ik wil graag even reageren op de heksenjacht van Minister De Block op artsen die er een andere mening op nahouden. In het bijzonder ben ik geschokt door haar eis dat er een klacht MOET komen tegen dokter Kris Gaublomme.

Ten eerste bestaat er in ons land nog steeds zoiets als vrije meningsuiting. Deze arts, die ik overigens persoonlijk niet ken,heeft m.i. alle recht om zijn mening over vaccins te uiten. Een gezond debat noodzaakt uiteenlopende meningen.

Ten tweede bestaat er in ons land ook zoiets als persvrijheid. De media hebben het recht, of beter nog, de deontologische plicht, om de mening van voor- en tegenstanders omtrent een bepaald onderwerp te brengen – en dit ongeacht de aard van het onderwerp.
Aan deze plicht wordt meer verzaakt dan beantwoord, vaak onder politieke druk. Een klacht tegen dokter Kris Gaublomme kan aanzien worden als een “fout” van VTM, met als gevolg dat de media naar de toekomst toe uit angst voor een politieke aanval ook het vaccindebat zullen doodzwijgen.

Ten derde klopt het dat er heel veel wetenschappelijk bewijs bestaat dat het nut van vaccins aantoont. Evenwel is er evenzeer wetenschappelijk bewijs bij de vleet dat het omgekeerde aantoont. In die mate zelfs, dat oa Britse rechtbanken een aantal vaccins verboden hebben na sterfgevallen van kinderen – vaccins die in België nog steeds toegediend worden. Hierbij lijkt het verstandig zich kritisch te bevragen in wiens opdracht en door welke “wetenschappers” deze “wetenschappelijk bewijzen” geleverd werden – en met welk geld deze studies gefinancierd werden.

Ten vierde hebben artsen behandelvrijheid, waarbij zij handelen in eer en geweten. Ik heb zelf het boek “vaccinaties en het immuunsysteem” van dokter Kris Gaublomme gelezen en heb uitgebreid zijn stellingen over het immuunsysteem geverifieerd in de vakliteratuur. Ik raad iedere arts overigens aan om hetzelfde te doen. Naast het feit dat het een wetenschappelijk onderbouwd boek is dat getuigt van grondige vakkennis, vormt een oprechte begaanheid met het welzijn en de gezondheid van kinderen de rode draad. Een menslievendheid waar veel artsen, inclusief onze minister, nog iets van kunnen leren.
Ik stel me dus de vraag waarom er een klacht zou moeten ingediend worden tegen een arts die in eer en geweten volgens zijn persoonlijke overtuiging handelt ?
Ik hoorde de minister nooit een klacht eisen toen bleek dat tal van artsen zich lieten omkopen om foute implantaten te gebruiken, met duizenden verwoeste levens als gevolg?

Zusje overleden na vaccinatie.
Ik zal u ook vertellen waarom ik dit boek gelezen heb. Sinds 2014 doe ik onderzoek naar auto-immuunreacties die optreden na hersentrauma. Ik ben zelf TBI patiënt en heb hier zelf mee te maken. Hierbij stootte ik op verrassende gelijkenissen met wat mijn zusje overkwam. Ze was kerngezond, maar stierf aan myocarditis na een zogenaamde “onverklaarbare” virale infectie toen ze 5,5 maand oud was. Mijn moeder heeft dit trauma nooit verwerkt. Die virale infectie trad “toevallig” op daags na het toedienen van een meervoudig vaccin. Het verloop van die “virale infectie” is identiek aan wat dokter Gaublomme in zijn boek beschrijft.

Ik vroeg het medisch dossier op in het ziekenhuis waar zij overleed om dit nader te bestuderen. Het medisch dossier lag klaar, ik mocht een arts aanduiden om het in te komen kijken.
Maar wat dacht u ? Toen de arts enige tijd later het dossier wilde gaan inkijken, bleek het plots “verdwenen” te zijn. Net zoals ook in letselschadezaken verdacht veel medische stukken verdwijnen als zij niet stroken met de belangen van verzekeringsmaatschappijen. En waarom had UZ Leuven zoveel interesse in een biopt van mijn zusje ? Hoe komt het dat ook daar “toevallig” het medisch dossier is verdwenen ? En waarom kreeg de huisarts nooit een verslag dat de doodsoorzaak vermeldde ?

Zal de minister ook een klacht eisen tegen deze ziekenhuizen die de 30-jarige bewaarplicht niet respecteerden ? Zal de minister ook een klacht eisen tegen de farmareus die het dodelijke vaccin maakte dat mijn zusje vermoordde ? Zal zij zelf 15 tot 20 jaar in de gevangenis doorbrengen zoals art. 404 van het strafwetboek bepaalt, omdat zij het opzettelijk toedienen van dodelijke stoffen verplicht ?

Wie kost hier levens ?
De arts die waarschuwt voor de risico’s van vaccins ? Of de minister van Volksgezondheid die keer op keer de belangen van Big Farma laat primeren op het welzijn van de mensen ?

Tot slot is het zo dat de “verschrikkelijke mazelenepidemie” in de VS geen enkel dodelijk slachtoffer maakte. Alles is perceptie. Meer en meer mensen begrijpen de gevaren van Big Farma en kiezen voor natuurlijke geneeswijzen. Dat zint Big Farma niet. Dus moest er wel een angstcampagne komen. Met de steun van de politiek uiteraard : wie zijn kind niet vaccineert, moet 1.000 dollar boete betalen.

Ik vraag de minister om consequent te zijn. Als u een klacht eist tegen dokter Gaublomme, eis dan ook een klacht tegen de moordenaars van mijn zusje en tegen de ziekenhuizen die het bewijsmateriaal lieten verdwijnen.