Amper één op vijf ziekenhuizen scoort maximaal in Elsevier-lijst

Opmerking SIN-NL
Ziekenhuizen zijn gebouwen.
Het gaat om de kwaliteit van individuele artsen.
Hierover is online nauwelijks tot geen informatie te vinden.
De lijst van namen van falende zorgverleners is opgenomen in het BIG-register, zie overzicht www.bigregister.nl en deze lijst is integraal overgenomen op zwartelijstartsen.com van SIN-NL. De lijst is het topje van de ijsberg.


Elsevier stelt de lijst in samenwerking met onderzoeksbureau SiRM samen op basis van 392 indicatoren. Deze zeggen iets over de patiëntgerichtheid en de medische zorg. Samen zijn beide aspecten goed voor een eindoordeel. Deze weergave is volgens de samenstellers geen ranglijst, maar maakt zichtbaar in hoeverre ziekenhuizen in positieve dan wel negatieve zin afwijken van het landelijk gemiddelde.

Volumenormen

De samenstellers noemen het opvallend dat het steeds moeilijker wordt om zicht te krijgen op de volumenormen. Hoewel volumenormen veel kunnen zeggen over de kwaliteit van ingrepen en daarmee zeer relevant zijn  voor patiënten is er volgens Elsevier Weekblad geen duidelijk overzicht.  

Kleine ziekenhuizen

De dertien ziekenhuizen die van Elsevier een maximale totaalscore van vier ‘bolletjes’ krijgen zijn Noordwest Ziekenhuisgroep, Meander MC, Rijnstate, Van Weel-Bethesda, Sint Anna Ziekenhuis,  Beatrixziekenhuis, Laurentius Ziekenhuis, Bravis Ziekenhuis, Ikazia, Franciscus & Vlietland, Zuyderland,  Antonius Ziekenhuis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Wat ook dit jaar wederom opvalt zijn de goede scores van relatief kleine ziekenhuizen, waar ettelijke grote topklinische ziekenhuizen ontbreken.

UMC’s

Ook de universitair medische centra doen het relatief matig in het Elsevier-onderzoek. Maastricht UMC+ scoort met drie bolletjes het hoogst, Amsterdam UMC krijgt voor beide locaties twee bolletjes, terwijl de overig vier het moeten doen met slechts één balletje.