Alliantie komt met aanpak tegen medicatiefouten

In opdracht van minister Bruno Bruins is de alliantie medicatieveiligheid in het leven geroepen. Dat is een groep van ruim vijftig experts en patiënten, die de komende maanden werkt aan een gezamenlijke aanpak om overlijden of ziekenhuisopnames door verkeerd medicijngebruik te voorkomen.

De alliantie medicatieveiligheid ging op 4 juni 2019 van start en komt in het najaar met concrete acties en doelstellingen om het aantal incidenten terug te dringen. Alle partijen die een rol spelen bij het voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruiken van medicijnen zijn vertegenwoordigd. Het gaat artsen, apothekers, verpleegkundigen, paramedici, assistenten en patiëntenkoepels.

Fouten

In Nederland overlijden nu ieder jaar duizend mensen voor verkeerd medicijngebruik en belanden bijna vijftigduizend mensen in het ziekenhuis. Incidenten komen vooral voor bij kwetsbare mensen, zoals ouderen die vanwege meerdere aandoeningen bij verschillende zorgverleners in behandeling zijn. Ongeveer de helft van fouten in medicijngebruik is vermijdbaar.

Verbinding

Om dat te verminderen gaat de alliantie inzetten op drie thema’s: goede medicatieoverdracht – ook elektronisch, het optimaliseren van medicijngebruik en meer samenwerking tussen alle disciplines. Bij de start is geïnventariseerd wat er momenteel in het werkveld gebeurt, waar men mee bezig is, maar ook waar knelpunten zitten en kansen liggen. “Er zijn nu meerdere succesvolle projecten, maar verbinding ontbreekt vaak”, zegt Bruno Bruins. “Zo werken bijvoorbeeld in West-Friesland huisartsen en apothekers nauw samen om nierschade door medicijngebruik te voorkomen. Zoiets kan in heel Nederland, en dat geldt voor veel meer initiatieven.”
————-

4 juni 2019 www.rijksoverheid.nl

Start alliantie medicatieveiligheid

In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 1.000 mensen door foutief medicijngebruik. Dat aantal moet drastisch omlaag. Hetzelfde geldt voor de bijna 50.000 ziekenhuisopnames die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van medicijnen. In opdracht van minister Bruno Bruins (Medische Zorg) werkt een groep van ruim 50 experts en patiënten de komende maanden aan een gezamenlijke aanpak. Deze alliantie medicatieveiligheid gaat vandaag van start en komt dit najaar met concrete acties en doelstellingen om het aantal incidenten terug te dringen.

Minister Bruins: “Het hoge aantal incidenten als gevolg van medicatiefouten is mij een doorn in het oog; de cijfers vormen een schril contrast met het niveau van onze zorg. Medicatieveiligheid staat al jaren hoog op de agenda. Er gebeurt heel veel, maar toch is het aantal vermijdbare opnames en sterfgevallen de laatste jaren helaas niet gedaald. Er is dus meer nodig. Daarbij is het cruciaal dat er altijd een actueel medicatieoverzicht is, dat mensen en zorgverleners zich bewuster zijn van risico’s en dat er een goede overdracht plaatsvindt. En we moeten leren van elkaar. Er zijn nu meerdere succesvolle projecten, maar verbinding ontbreekt vaak. Zo werken bijvoorbeeld in West-Friesland huisartsen en apothekers nauw samen om nierschade door medicijngebruik te voorkomen. Zoiets kan in heel Nederland; en dat geldt voor veel meer initiatieven.”

De alliantie medicatieveiligheid zal de komende maanden werken aan een totaalplan, waarbij wordt ingezet op drie thema’s: goede (elektronische) medicatieoverdracht; optimaliseren van medicijngebruik en meer samenwerking tussen alle disciplines. Het gaat om een groep van ruim 50 organisaties en experts. Alle partijen die een rol spelen in het medicatieproces zijn vertegenwoordigd: artsen, apothekers, verpleegkundigen, paramedici, assistenten en patiëntenkoepels.

Door fouten in het gebruik van medicijnen kunnen mensen ziek worden, in het ziekenhuis terecht komen en zelfs overlijden. Ongeveer de helft van deze fouten is vermijdbaar. Incidenten met medicatie komen vooral voor bij kwetsbare mensen, zoals ouderen die vanwege meerdere aandoeningen bij verschillende zorgverleners in behandeling zijn. Het probleem groeit mee met het toenemende gebruik van medicijnen en de vergrijzing.

Meer informatie over de alliantie medicatieveiligheid is te vinden op https://www.alliantiemedicatieveiligheid.nl