Afspraak zorgverzekeraars: ziekenhuizen controleren eigen declaraties

Ziekenhuizen gaan eigen nota’s controleren
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben nieuwe afspraken gemaakt over de manier waarop declaraties worden gecontroleerd. Ziekenhuizen doen zelf onderzoek naar ingediende nota’s en leggen daarover verantwoording af tegenover de zorgverzekeraars. Die toetsen het onderzoek vervolgens.
Convenant
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben afgesproken dat ze zich samen gaan inzetten voor een meer efficiënte en effectieve aanpak van controles van ziekenhuisnota’s. Hiertoe hebben Yvonne van Rooy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Jos Aartsen, vice-voorzitter van de Nederlandse Federatie Universitair Medisch Centra en André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), donderdag een convenant getekend.

In het convenant staan afspraken over het controleproces vanaf 2014 en stappen voor de lange termijn die alle ziekenhuizen, zorgverzekeraars, accountants en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ter hand nemen. Het gezamenlijke doel is om onrechtmatige en oneigenlijke declaraties te voorkomen en zo de zorgkosten beheersbaar te houden.
Zelfonderzoek
Het convenant vloeit voort uit de aanpak die zorgverzekeraars en ziekenhuizen hanteerden voor de verantwoording en jaarrekeningen in de medisch specialistische zorg in 2012 en 2013. Voor die jaren hebben ziekenhuizen een zelfonderzoek uitgevoerd. Voor 2014 en latere jaren willen partijen verder gaan met deze aanpak.

Kern van de aanpak is dat ziekenhuizen zelf declaraties controleren en daarover verantwoording afleggen aan zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars toetsen vervolgens het door het ziekenhuis uitgevoerde onderzoek. Zo ontstaat eerder zekerheid over de juistheid van de nota’s. Het is de bedoeling dat deze aanpak vanaf 2016 leidt tot een verschuiving van gegevensgericht naar systeemgericht toezicht. Daarbij voeren zorgaanbieders zelf controles uit en worden ze gecertificeerd voor hun declaratieproces.
Risico’s

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars gaan gezamenlijk de risico’s in het declaratieproces identificeren. Per risico wordt omschreven wat de regelgeving is, hoe het punt gecontroleerd kan worden en op welke wijze de rapportage naar de zorgverzekeraars moet plaatsvinden.
Controle

Als ziekenhuizen zichzelf goed controleren en daarover verantwoording afleggen, dan voeren zorgverzekeraars geen zogeheten rechtmatigheidscontroles meer uit. Daarbij controleert de zorgverzekeraar of de in rekening gebrachte zorg daadwerkelijk is geleverd?
Zorgverzekeraars houden wel de wettelijke plicht om op basis van specifieke risico’s of signalen controles uit te voeren bij individuele ziekenhuizen.
Skipr.nl 10 april 2015
Commentaar SIN-NL
Recept voor fraude! Dit is de enige manier waarop deze afspraak getypeerd kan worden.
Er is sprake van schaamteloos graaigedrag op basis van nauwe samenwerking tussen de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen cq artsen. Denk aan de miljoenenfraude door het Antoniusziekenhuis Nieuwegein. Patiënten worden gezien en behandeld als bron van inkomsten.
Let op: zonder toestemming van patiënten worden declaraties rechtstreeks naar de zorgverzekeraar verstuurd! Patiënten horen de declaraties eerst te ontvangen en dan door te sturen naar de zorgverzekeraar.
Wie werkelijk de zorgkosten wil terugdringen, verandert per direct dit perverse systeem op basis van vriendjespolitiek tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen/artsen!