Advies: vraag uw medisch dossier op bij uw huisarts en medisch specialist

Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst WGBO:

De arts is verplicht een volledig en correct medisch dossier over iedere patient samen te stellen. Iedere patient heeft het recht tot correctie van het medisch dossier, plaatsen van aanvullingen en verwijderen van incorrecte teksten en recht op een kopie van zijn/haar medisch dossier.

Wij raden alle patienten aan om per direct bij iedere zorgverlener een kopie van hun medisch dossier op te vragen en direct na een consult een kopie van het verslag van het consult op te vragen , alsmede kopieen van aanvragen van onderzoeken en resultaten .
Mogelijk zult u verbaasd zijn wat uw artsen over u en uw medische situatie beschreven heeft. Nogmaals u hebt het recht tot correctie.

Let op: vraag ook een inhoudsopgave van uw medisch dossier en een schriftelijk bewijs uit hoeveel pagina’s uw medisch dossier bestaat. 

Iedere patient heeft het recht om eerst een concept te ontvangen van een brief naar een collega-arts. Pas na expliciete toestemming van de patient mag de arts een collega per brief informeren of vragen stellen. Helaas trekken veel artsen zich niet veel aan van deze verplichting.
Het is aan ons patienten om onze rechten uit te oefenen en artsen op hun plichten te wijzen, helaas.