ADRZ informeert patiënten over vervuilde borstimplantaten Silimed

 GOES – Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis heeft 24 patiënten met een Silimed borstimplantaat geïnformeerd dat de implantaten mogelijk niet goed zijn.

Bij een fabriekscontrole bleek dat er implantaten waren vervuild. Of patiënten die implantaten hebben en of er gezondheidsrisico’s zijn, wordt onderzocht. Op last van de inspectie mogen de implantaten van Silimed voorlopig niet worden gebruikt. De implantaten zijn sinds 2012 in Nederland op de markt en worden met name gebruikt voor borstimplantaten. Silimed is wereldwijd een van de grootste fabrikanten van implantaten. In Nederland is het geen grote speler.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de maatschap plastische chirurgie van het ADRZ geïnformeerd over het feit dat de implantaten van de Braziliaanse fabrikant Silimed voorlopig niet gebruikt mogen worden.

De vervuiling kwam aan het licht tijden een controle van het Duitse notified body (toezichthoudend orgaan)bij de fabriek in Brazilië. Vastgesteld is dat aan de buitenkant van de borstimplantaten vervuiling in de vorm van textiel en andere deeltjes aanwezig is. Daarom is besloten het CE-certificaat voor de borstimplantaten te schorsen. Een borstimplantaat mag in Europa alleen verhandeld en geïmplanteerd worden met een CE-certificaat. Een CE-certificaat betekent dat het implantaat voldoet aan de daarvoor geldende regels.

24 patiënten

De maatschap plastische chirurgie heeft in de Zeeuwse ziekenhuizen van Zeelandcare, ADRZ en Zorgsaam bij 24 patiënten een Silimed borstimplantaat geïmplanteerd, laat de maatschap weten. Al deze patiënten zijn de afgelopen dagen op de hoogte gebracht om eventuele vragen te beantwoorden. Geplande operaties met Silimed prothesen zijn door de ziekenhuizen geannuleerd. Bij zowel ADRZ als Zorgsaam zijn voorzover bekend geen reacties op de brief binnengekomen.

Gezondheidsrisico

In Nederland zijn er 1700 polyurethaan gecoate siliconenimplantaten verkocht. Het is op het moment nog niet bekend wat het gezondheidsrisico is. De inspectie heeft daarom het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het eventuele gezondheidsrisico. Zodra hierover meer bekend is, krijgt de maatschap plastische chirurgie dat direct te horen. Patiënten zullen daarna worden geïnformeerd.

Patiënten die een operatie met borstimplantaten van een andere leverancier zijn ondergaan, zijn niet door de ziekenhuizen benaderd omdat dit bericht niet op hun van toepassing is.