Adrienne Cullen Lecture 10 mei 2019: “Quality, safety and moral”: Andrew Foster WWL

Toelichting SIN-NL
Vol verwachting, maar ook met verdriet in ons hart gingen we naar deze lezing, uit respect voor Adrienne Cullen. Zij was immers eind december 2018 op 58 jarige leeftijd onnodig vroeg overleden door de ernstige medische fout van de afdeling pathologie UMCU met als hoofd Prof. P. van Diest en van gynaecoloog Huub van der Vaart, afdeling gynaecologie hoofd Prof. A. Franx, inmiddels verhuisd naar het Erasmus MC.
De lezing door Andrew K. Foster CEO van Wrightington, Wigan and Leigh (WWL) NHS Foundation Trust was interessant en betrof het invoeren van maatregelen ter preventie van medische fouten, met goede resultaten.
Helaas kon hij geen antwoord geven hoe de discrepantie tussen de theorie van de duty of candour/open disclosure en de praktijk nl de wall of silence naar slachtoffers van medische fouten: geen info, geen diagnostiek en geen herstelbehandeling, te verbeteren. Zeer teleurstellend.
Opvallend en heel dapper was het relaas van een slachtoffer van medische fouten van het UMCU die al 17 jaar lang om informatie vraagt en steeds nul op het request kreeg, nb oa door toedoen van de moderator Prof. Hans van Delden, hoogleraar medische ethiek. Ook het feit dat van Delden deze heer twee keer afkapte, geeft aan dat het UMCU nog heel wat te verbeteren heeft.
Margriet Schneider CEO UMCU ook aanwezig, antwoordde op een vraag van SIN-NL niet geheel overtuigend dat het UMCU ten allen tijde bereid was tot een gesprek over verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en verwees naar het hoofd van de afdeling Kwaliteit en Patientveiligheid. Wij zijn benieuwd.
Overigens heel pijnlijk dat Margriet Schneider haar excuses uitsprak aan Adrienne, de overleden vrouw.
Morbide en volkomen ongepast. Excuses aan haar echtgenoot Peter Cullen waren op hun plaats geweest. Hij moet leven met een levenslang onnodig verdriet.
Voorafgaand aan de lezing botsten wij op tegen Hans Kraag, voormalig anesthesioloog en voorzitter van de stichting Smalhout, die ook opvallend stil en inactief blijft in deze. Hij liet weten dat er in september 2019 weer een lezing georganiseerd wordt. Dat is natuurlijk interessant, maar lezingen brengen geen praktische verbeteringen voor hen die het t hardst nodig hebben.
Wie oh wie der artsen en Inspectie Gezondheidszorg al eindelijk aan zijn/haar ethische, professionele en wettelijke zorgplicht jegens slachtoffers van medische fouten voldoen?
Samenvattend: interessante bijeenkomst, maar raadselachtig waarom Adrienne voor deze spreker gekozen heeft. Moge zij rusten in vrede.
—————–