Welkom op SIN-NL.ORG

Kijk op www.bigregister.nl voor Namen van artsen  met medische fouten en maatregelen. Dit overzicht is onvolledig. Mail naar info at sin-nl.org met vragen over artsen met fouten.

SIN-NL, lid Platform Betrouwbare Zorgcijfers -PBZ-, publiceert over het CORONA-VIRUS,oa van auteur John Jacobs, datascientist en immunoloog, lid PBZ en van Gijs van Loef, bestuurskundig socioloog en oprichter PBZ.

NIEUWS
Vonnis over zwartelijstartsen januari 2021 is onrechtmatig:
Rechter E. Messer is niet onpartijdig, gezien diverse belangrijke functies in de medische wereld oa plv voorzitter medisch tuchtcollege Amsterdam en zijn echtgenote is plv voorzitter medisch tuchtcollege Zwolle. Ook de voorzitter van de wrakingscommissie Jonkheer Mr C. A. de Beaufort was niet onpartijdig gezien diverse medische connecties.

Jhr. Mr C. A. de Beaufort
Dit vonnis is censuur,  dus onrechtmatig, in strijd met vaste rechtspraak inzake zwarte lijst artsen en vrijheid van meningsuiting ogv art 7 Grondwet en art 10 Eur Verdrag Rechten van de Mens. Er zijn vier uitspraken van Nederlandse rechters  die online zwarte lijst artsen 2009, 2018, 2019 en 2020 rechtmatig achten; meer info is beschikbaar.

NIEUWS: 2020 GERECHTSHOF AMSTERDAM KIEST VOOR VRIJHEID VAN MENINGSUITING VAN GOOGLE OVER FALENDE  ARTS 


hoe goed is mijn arts? Of maakte mijn arts een medische fout?
Zie ZWARTELIJSTARTSEN.NL*

*officieel online met toestemming van de Rechtbank Groningen sinds 2009

First there was unconditional trust in doctors, then internet exposed them……..
Social justice activist journalism to improve position of victims of medical errors
Personal responsibility is a moral obligation.


midden: Bernhard Albrecht, arts en journalist Stern
Profit über Menschen in Duitse ziekenhuizen
links: RTL forensisch arts dr Selma Eikelenboom over hoeveelheid medische fouten
rechts: BBC Prof Gabriel Scally

Lees rapport inzake de dood van 5 kinderen door hyponatremie in Noord-Ierland

Lees het SIN-NL Dossier over IMPLANTATEN/MEDISCHE HULPMIDDELEN

 SIN-NL wijst artsen op hun verantwoordelijkheid en hun zorgplicht basis van de arts-patiënt relatie, zie art 453 Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). SIN-NL wil eerlijkheid over medische fouten en herstelbehandeling voor de slachtoffers, structureel en individueel, op basis van de feiten en dialoog.

Lees belangrijke informatie op: www.medischedossiers.com, www.medischtuchtcollege.org en over falend toezicht op zorgverleners: www.inspectiegezondheidsz.org

Herman Raaphorst Boek Een klein deurtje dat weer open kon. Slachtoffer van ernstige medische fouten van longartsen die dankzij een adequate respectvolle longoperatie door een buitenlandse arts nog leeft. Hij beschrijft hoe artsen in Nederland hun eigen belang boven het belang van de patiënt stellen. Hij geeft weer hoe Nederlandse artsen na de operatie hem weigeren als patiënt in strijd met hun ethische, professionele en wettelijke zorgplicht WGBO.


Mini-docu stichting SIN-NL: De leugens van dr Kuks en corrupte rechters: het bewijs

Falend neuroloog J. Kuks UMC Groningen schendt beroepsgeheim en verzwijgt medische fout: www.drkuks.com en www.jankuks.com.

SIN-NL onderzoekt malafide advocaten en letselschadebureau’s

Lees artikel van klokkenluider Paul van Buitenen dd 13 mei 2020 met namen van 156 betrokkenen bij Vuurwerkramp Enschede en de strafrechtelijke opvolging.