80 uur taakstraf voor ontucht huisarts W.Krook Steenwijkerwold in hoger beroep

Arrest ECLI:NLGHARL:2019:662-
Gerechtshof Arnhem Leeuwarden 25-01-2019/21-005821-17
Namen van de drie rechters mr. A.J. Smit, voorzitter,mr. B.J.J. Melssen en mr. H. Heins duidelijk stellen meer waarde te hechten aan de verklaring van de huisarts dan aan de verklaring van het slachtoffer.

80 uur taakstraf voor ontucht huisarts W.Krook Steenwijkerwold in hoger beroep

Uitspraak Inhoudsindicatie
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen met het slachtoffer terwijl hij werkzaam was in de gezondheidzorg in de hoedanigheid van haar huisarts.

Meervoudige kamer voor strafzaken Afdeling strafrecht Parketnummer: 21-005821-17
Uitspraak d.d.: 25 januari 2019 Publicatie d.d.: 28 janurari 2019
TEGENSPRAAK
gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Overijssel van 19 oktober 2017 met parketnummer 08-770088-17 in de strafzaak tegen verdachte (1954)
————
Het Hof Arnhem – Leeuwarden heeft op 25 januari 2019 in hoger beroep huisarts Krook (1954) wegens ontucht met een dertig jaar jongere patiënte veroordeeld tot één dag cel, met aftrek van voorarrest en 80 uur taakstraf. Deze ene dag cel, heeft hij waarschijnlijk al doorgebracht in voorarrest.
De vordering van de advocaat-generaal was veroordeling van verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden met aftrek van de tijd die hij reeds in voorarrest heeft doorgebracht.
Het is opvallend dat de drie rechters van het Hof mr. A.J. Smit, voorzitter,mr. B.J.J. Melssen en mr. H. Heins duidelijk stellen meer waarde te hechten aan de verklaring van de huisarts dan aan de verklaring van het slachtoffer.
Daarom hebben de rechters de straf verlaagd van 100 uur taakstraf naar 80 uur taakstraf, naar de mening van SIN-NL onterecht. Het is absurd dat de rechters afzien van aanzienlijke celstraf zoals geeist door de advocaat-generaal.
De dader is een professional, nb een huisarts. Hij had zich moeten houden aan zijn ethische, professionele en wettelijke zorgplicht en hij heeft hierin zeer ernstig gefaald.
Het verrichten van seksuele handelingen met een patiente is een doodzonde voor een arts.
Maar het probleem is dat rechters vaak hun artsen vriendjes steunen ook al hebben deze vriendjes aantoonbaar ernstig gefaald.
Het Openbaar Ministerie kan nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad, als het vindt dat het recht geschonden is. De kans op cassatie en de kans op succes in cassatie is klein, ook weer ivm de vriendjes-rechters.
SIN-NL publiceert hierover op internet in het algemeen belang, omdat het een schandalig lage straf is. Weer is het duidelijk dat een falende arts beschermd wordt door falende rechters.
Aan het slachtoffer: Wees in ieder geval getroost, Krook is veroordeeld, hij heeft straf en hij heeft een strafblad. Dat heb jij bereikt.
Probeer svp steun te vinden in de goede dingen in je leven.