’77 doden in 25 jaar na gebruik van de pil’

77 vrouwen zijn de afgelopen 25 jaar mogelijk overleden na het gebruik van anticonceptiepillen. Dat blijkt uit cijfers van het bijwerkingencentrum Lareb, schrijft het AD.

Anticonceptiepillen die sinds eind jaren 80 op de markt zijn, hebben een verhoogd risico op trombose en embolie, bloedstolsels in de aderen. In 2013 ontstond veel ophef toen bleek dat sommige vrouwen mogelijk zijn overleden door het slikken van Diane-35.

Fors aantal meldingen van sterfgevallen

Lareb kreeg een fors aantal meldingen van sterfgevallen, blijkt uit cijfers die het AD opvroeg. Het gaat niet alleen om Diane-35 (33) maar ook om andere risicopillen uit de zogenoemde derde en vierde generatie, zoals Marvelon (29) en Yasmin (15). ‘Het zijn meldingen waarbij men vermoedt dat het overlijden een gevolg is van de bijwerkingen van anticonceptiepillen’, zegt directeur Agnes Kant.


Gebruik omstreden anticonceptiepillen aan banden gelegd

Mogelijk 77 vrouwen zijn de afgelopen 25 jaar overleden na het gebruik van anticonceptiepillen. Dat blijkt uit cijfers van het bijwerkingencentrum Lareb. Door alle waarschuwingen voor de ernstige risico’s is het gebruik van de omstreden Diane-35 pil inmiddels flink teruggelopen.

 

Het zijn meldingen waarbij men vermoedt dat het overlijden een gevolg is van de bijwerkingen van an­ti­con­cep­tie­pil­len

Agnes Kant, directeur Lareb

Anticonceptiepillen die sinds eind jaren 80 op de markt zijn (derde en vierde generatie) hebben een verhoogd risico op trombose en embolie. In 2013 ontstond veel ophef toen bleek dat sommige vrouwen mogelijk zijn overleden door het slikken van Diane-35. Deze pil mag alleen worden voorgeschreven als middel tegen ernstige acne en overbeharing, maar wordt ook gebruikt voor anticonceptie.

Lareb kreeg een fors aantal meldingen van sterfgevallen, blijkt uit cijfers die deze krant opvroeg. Het gaat niet alleen om Diane-35 (33) maar ook om andere risicopillen als Marvelon (29) en Yasmin (15). ,,Het zijn meldingen waarbij men vermoedt dat het overlijden een gevolg is van de bijwerkingen van anticonceptiepillen”, zegt directeur Agnes Kant.

In tegenstelling tot Frankrijk zag Nederland geen reden om Diane-35 te verbieden. Kant: ,,De risico’s waren al veel langer bekend. Uit de meldingen kwamen geen nieuwe bijwerkingen naar voren.”

Geschrapt

Wel is Diane-35 in 2014 uit het basispakket geschrapt. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) scherpte de waarschuwingen aan, ontwikkelde extra voorlichtingsmateriaal en kwam met een checklist om trombose tijdig te herkennen.

Die maatregelen hebben gewerkt, blijkt nu uit onderzoek van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in onder meer Nederland. Diane-35 wordt in de meeste gevallen (84 procent) voorgeschreven aan de juiste patiëntengroep (acne, overbeharing). Ruim 9 op de 10 vrouwen die het middel krijgen, weten dat er een verhoogd risico op trombose is. En de pil wordt zelden voorgeschreven in combinatie met een ander anticonceptiepil.

Volgens het CBG toont het onderzoek aan artsen zich goed bewust zijn van een verantwoord gebruik van Diane-35. ,,Op basis van deze uitkomsten concludeert het Europees Geneesmiddelenbureau dat meer maatregelen om het risico op trombose te verminderen niet nodig zijn.”

Risicovol

Het gebruik van risicovolle anticonceptiepillen (Diane-35, Marvelon, Minulet, Yasmin en Cerazette) is drastisch gedaald van 180.000 in 2012 naar 44.000 in 2015. Dat komt voornamelijk doordat veel minder vrouwen Diane-35 gebruiken. In 2011 ging het nog om ruim 161.000 vrouwen, maar drie jaar later waren dat er nog geen 13.000.

,,De grootste winst is dat artsen en vrouwen zich veel bewuster zijn van de risico’s”, zegt Kant. ,,De kennis is goed onder de aandacht gebracht en dat heeft gewerkt. Artsen en vrouwen kunnen nu een goede afweging maken.”