27 jan 2014: behandeling strafzaak hoger beroep falend gynaecoloog Buimer bij Gerechtshof Adam

Commentaar SIN-NL
Het is natuurlijk ongehoord dat deze falende gynaecoloog in hoger beroep is gegaan.
Het is zonneklaar dat hij schuldig is aan de onnodige dood van baby Biendiya op 5 mei 2009, door op arrogante, grove wijzevoorbij te gaan aan de medische voorgeschiedenis en de afspraken over de bevalling, in strijd met zijn ethische, professionele en wettelijk zorgplicht ogv de WGBO en het Wetboek van Strafrecht.
Bovendien toont hij daarmee dat hij de opgelegde straf: betalen van 1000 euro aan een stichting die foto’s maakt van ernstig zieke en overleden babys alsmede voorwaardelijke (!) uitzetting uit zijn beroep met een proeftijd van 2 jaar te hoog acht…..
Buimer heeft nb de bekende strafpleiter Gerard Spong in de arm genomen, een advocaat die vaak zware criminelen bijstaat.
Hoe durft hij! Hij heeft zelfs nooit zijn excuses aangeboden aan de ouders.
Het is te hopen dat de strafrechter in hoger beroep rechtvaardiger zal oordelen.
Overigens is het van belang om na te gaan of deze falend gynaecoloog mogelijk werkzaam is in een ziekenhuis op de Antillen.
Lees het doofpotdossier over falend gynaecoloog Buimer

Maandag 27 januari 2014 bron: http://www.om.nl/actueel/agenda/agenda/landelijk/
Ressortsparket Amsterdam
Naam zaak Onderzoeksnaam Orinoco
Parketnummer 23-004267-12
Datum en tijdstip zitting
27 januari 2014 (verhoor getuigen), 14 februari (getuigenverhoor), 13 maart ( requisitoir en pleidooi)

Korte beschrijving
Gynaecoloog uit het Westfries Gasthuis in Hoorn wordt ervan verdacht dat hij schuld heeft aan de dood van een kind en zwaar lichamelijk letsel van de moeder, omdat hij tijdens de bevalling heeft gehandeld in strijd met de eisen van goed hulpverlenerschap.

Plaats/gemeente waar het feit is gepleegd: Hoorn
Datum (inclusief jaar) wanneer het feit is gepleegd: 5 mei 2009
Hoger beroep aangetekend door: Verdachte toevoeging SIN-NL: gynaecoloog Maarten Buimer

Strafeis OM in eerste aanleg
1 maand voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en met de bijzondere voorwaarde dat hij een bedrag van 5.000 euro stort op de rekening van de stichting Make a Memory. Ontzetting uit zijn recht tot het uitoefenen van het beroep van gynaecoloog, voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.
Straf in eerste aanleg:
Het te storten bedrag van 5.000 euro is gematigd tot 1.000 euro. Verder conform de eis.
Type zitting: Inhoudelijk, horen van twee deskundigen.

Op 27 jan. 2014 hoort het Gerechtshof Amsterdam twee medisch deskundigen die optreden ten behoeve van falend gynaecoloog Buimer. Advocaat Generaal is Mw. Mr Ineke van Beuningen. Zij heeft ook oa de zaak tegen Robert M. gevoerd.
Op 14 febr 2014 hoort het Hof een professional vanuit het OM en op 13 maart 2014 wordt het requisitoir met de eis van het OM en het pleidooi gehouden. Ook zal de moeder van overleden baby Biendiya gebruik maken van haar spreekrecht.

25 januari 2014 In 2009 speelde zich in het Westfriesgasthuis te Hoorn een drama af.
http://www.ouderenjournaal.nl/n-holland/2014/01/25/hoger-beroep-gynaecoloog-die-baby-doodde/=

Hoger beroep gynaecoloog die baby doodde

Gynaecoloog Maarten B. (49) uit Hoorn was volgens de rechtbank schuldig aan de dood van baby Biendiya Ramgoelam. Maandag 27 januari dient het hoger beroep bij het Amsterdamse gerechtshof.

Door Arno Ruitenbeek
De baby overlijdt 5 mei 2009 in het VUMC in Amsterdam, nadat er bij de bevalling medische fouten zijn gemaakt. De baby loopt daardoor een hersenbeschadiging op en overleed twee dagen later. Het getroffen echtpaar Rangoelam uit Hoorn doet aangifte tegen de arts. Ruim drie jaar later en vooral doordat het Noordhollands Dagblad veel aandacht aan de zaak heeft besteed, staat Maarten B. eindelijk terecht in Alkmaar. Hij werkt destijds al geruime tijd niet meer voor het WFG.

De officier van justitie eist een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van een, met een proeftijd van twee jaar en daaraan verbonden de bijzondere voorwaarde dat verdachte een bedrag van €5000 stort op de rekening van de stichting Make a Memory. Daarnaast vordert de aanklager dat de rechtbank de ontzetting van verdachte van de uitoefening van zijn beroep zal uitspreken voor de duur van een jaar, in voorwaardelijke vorm, met een proeftijd van twee jaren. De raadsman pleit voor vrijspraak. Zo niet, dan schuldigverklaring zonder oplegging van straf.

Bewezen
De rechtbank blijft grotendeels in het spoor van de officier. De zwaarste aanklacht van dood door schuld wordt wettig en overtuigend bewezen geacht. “De verdachte is bij de bevalling van mevrouw Ramgoelam aanmerkelijk nalatig is geweest”, aldus het vonnis. “Hij heeft onvoldoende gecommuniceerd met zowel mevrouw Ramgoelam, haar echtgenoot en met de verloskundige en het verplegend personeel. B. hield ook te star vast aan het eigen behandelbeleid en eenmaal thuis, nam hij genoegen nemen met verre van actuele informatie.”

Bij dat laatste betrof het problemen bij de bevalling, terwijl mevrouw Ramgoelam is aangemerkt als een patiënte met een hoog risico bij wie een eerdere bevalling in een spoedkeizersnede was geëindigd. Het rechtscollege: “Samen een keten van omstandigheden die er uiteindelijk toe heeft geleid dat B. de keizersnede veel te laat heeft uitgevoerd, met noodlottige gevolgen. De rechtbank is daarom van oordeel dat het aan de schuld van verdachte te wijten is dat baby Biendiya is overleden en dat mevrouw Ramgoelam zwaar lichamelijk letsel in de vorm van een uterusruptuur heeft opgelopen.”

Van het tweede feit wordt Maarten B. vrijgesproken. Hij zou mevrouw Ramgoelam en haar (ongeboren) baby Biendiya opzettelijk in hulpeloze toestand hebben gebracht en gelaten, met bovengenoemde gevolgen. “Dit verwijt ziet, naar de rechtbank begrijpt, op het gegeven dat verdachte op 5 mei 2009 rond 17 uur naar huis is gegaan, terwijl de natuurlijke baring van mevrouw R. niet of onvoldoende vorderde en zonder duidelijke instructies voor of afspraken met het verpleegkundig en verloskundig personeel. “

“Uit wat met betrekking tot de dood door schuld is overwogen blijkt dat er naar het oordeel van de rechtbank in de loop van 5 mei 2009 verdachte veel dingen niet goed heeft gedaan in de medische behandeling en begeleiding van mevrouw Ramgoelam. De rechtbank is evenwel van oordeel dat niet bewezen kan worden dat hij het opzet heeft gehad, ook niet in voorwaardelijke vorm, om zijn patiënte in hulpeloze toestand ten brengen of te laten.”

“Het overlijden van B. heeft de ouders onnoemelijk veel verdriet gedaan”, constateren de rechters. “Anderzijds heeft de rechtbank bij het bepalen van de op te leggen straf mee laten wegen dat deze zaak en daarmee de persoon van verdachte veel negatieve aandacht heeft gekregen in de media. Verder heeft verdachte zich al voor zijn handelen moeten verantwoorden voor de tuchtrechter en is hem door die rechter een sanctie in de vorm van een berisping opgelegd. De nasleep van een en ander heeft ook diep ingegrepen in het leven van verdachte, die op dit moment geen werk heeft. In het voordeel van verdachte weegt voorts mee dat hij is niet eerder met de strafrechter in aanraking geweest.”

Maarten B. krijgt een maand voorwaardelijk, en moet €1000 storten ten gunste van de stichting Make a Memory te Westerhoven. Daarnaast wordt de medicus voor een jaar voorwaardelijk uit zijn beroep gezet, met een proeftijd van twee jaar. Overmorgen mag hij met zijn advocaat, de bekende Amsterdamse strafpleiter Gerard Spong, in hoger proberen van die straffen af te komen.

Waarschuwing

Het Medisch Tuchtcollege berispt B. voor zijn ernstige tekortkomingen, maar legt ‘geen zware straf op, omdat de zaak al veel in de publiciteit is geweest’. De verloskundige die tijdens dit incident dienst heeft, krijgt een waarschuwing. “Zij had haar bezwaar tegen de behandeling moeten doorzetten. B. wees haar echter terecht en daardoor talmde de vrouw te lang.” Het was de publiciteit die de zaak echt aan het rollen heeft gebracht, stelt het tuchtcollege. “Want de afdeling van het ziekenhuis hield dit incident wel degelijk uit het zicht van de eigen directie. Die kreeg dit pas in de gaten toen justitie en de inspectie aan de bel trokken.”

Hieronder staat het bericht dat Buimer in hoger beroep is gegaan dd 11 okt. 2012.
bron: http://www.sin-nl.org/nieuws/hoger-beroep-falende-arts-buimer-tegen-maand-voorwaard-cel-en-1000-euro/
Hoger beroep falende arts Buimer tegen maand voorwaard. cel en 1000 euro
11 oktober 2012 Hoornse gynaecoloog in beroep tegen dood door schuld

bron: www.noordhollandsdagblad.nl
HOORN – Gynaecoloog Maarten B. uit Hoorn is in hoger beroep gegaan tegen de veroordeling van de Alkmaarse rechtbank. Die veroordeelde hem in september tot een maand voorwaardelijke gevangenisstraf omdat hij schuldig zou zijn aan de dood van baby Biendiya Ramgoelam in mei 2009.
De gynaecoloog heeft tevens een nieuwe advocaat in de arm genomen, de bekende strafpleiter Gerard Spong.
Behalve de maand voorwaardelijk moest B. van de rechter ook duizend euro betalen aan de stichting Make a Memory, die foto’s van overleden kinderen maakt.
De ouders van het overleden kindje reageren teleurgesteld. ,,Wij hadden zo gehoopt dat we het boek konden sluiten. Wij zijn de juridische strijd tegen deze gynaecoloog heel erg moe. Dat hij Spong in de arm heeft genomen is voor ons extra wrang. Het is een landgenoot van ons die erg goed weet om te gaan met de media. De gynaecoloog heeft tijdens de rechtszaak toegegeven grote fouten te hebben gemaakt, en kroop tevens in de slachtofferrol. Dat laatste zal door Spong worden uitvergroot.”
Bij de bevalling van Biendiya in het Westfriesgasthuis ging er van alles mis in het ziekenhuis. Het kindje kwam door de fouten hersendood ter wereld en overleed een dag later.
Volgens de Alkmaarse rechtbank was B. verantwoordelijk voor de ‘keten van fouten’ en had hij ook niet overlegd met de ouders. Zij wilden een keizersnede zoals eerder met een andere gynaecoloog was afgesproken. Omdat dat niet helder genoeg in het dossier stond besloot B. tot een andere behandeling die uiteindelijk compleet fout ging.
Zie ook:
11 oktober 2012 door: Skipr Redactie bron: www.skipr.nl
Veroordeelde gynaecoloog gaat in hoger beroep
De Hoornse gynaecoloog Maarten B. die in september door de rechtbank in Alkmaar schuldig werd bevonden aan de dood van het baby’tje Biendiya Ramgoelam in mei 2009, gaat in hoger beroep. Dat liet zijn nieuwe raadsman Gerard Spong donderdag weten.
De rechtbank in Alkmaar legde B. een maand voorwaardelijke celstraf en een jaar lang voorwaardelijke ontzetting uit zijn beroep op. Ook moest Maarten B. 1000 euro betalen aan de stichting Make a Memory, die foto’s van overleden kinderen maakt.
Baarmoederwand
B. creëerde op de bewuste dag in mei 2009 een keten van omstandigheden die ertoe leidde dat veel te laat een keizersnede werd uitgevoerd bij de moeder, aldus de rechtbank. Bij de vrouw was een scheuring in de baarmoederwand opgetreden, waardoor het ongeboren meisje met haar hoofd en schouders in de buikholte belandde. De baby overleed uiteindelijk aan de gevolgen van het ernstige zuurstofgebrek dat daarbij optrad.
Het is nog niet bekend wanneer de zaak bij het gerechtshof dient. (ANP)

27 jan 2014 behandeling hoger beroep bij Gerechtshof Amsterdam