24 november 2008: start SIN-NL campagne Eerlijkheid medische fouten NU!

24 november 2008 start SIN-NL campagne: Eerlijkheid medische fouten NU !
24 november 2008 start voor de vierde keer de week van de patientveiligheid.
24 november 2000 opereerde een arts een patiënt, die hierdoor volledig invalide werd.
De huidige slachtoffers van medische fouten, ook de bovengenoemde patiënt krijgen vrijwel geen eerlijke informatie en geen herstelbehandeling.
Dit is op 7 november 2007 erkend door de Orde van Medisch Specialisten, de Ned. Ver. van Ziekenhuizen en de Ver. Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland.

In het kader van de campagne Eerlijkheid Medische Fouten publiceert SIN-NL via de website www.sin-nl.org :
1. de zwarte lijst met namen en foto’s van artsen en bestuurders in de gezondheidszorg:
-deze artsen en bestuurders verzwijgen medische fouten en medische fouten van collega’s op basis van hun zelfopgelegde collectieve zwijgplicht:
-deze artsen en bestuurders zwijgen de slachtoffers van medische fouten dood en geven hen geen eerlijke informatie en geen herstelbehandeling:
-deze artsen en bestuurders plaatsen de slachtoffers van medische fouten op een zwarte lijst en geven hen geen toegang tot adequate gezondheidszorg:
-deze artsen en bestuurders registreren en onderzoeken de medische fouten niet:
-deze artsen en bestuurders leren niets van hun medische fouten:
-deze artsen en bestuurders plegen fraude met medische dossiers en declaraties.
Zie Nivelrapport 2007 Onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen, zie oratie Legemaate 2006, zie Zwartboek SIN-NL.

2. het zwartboek: Noodsituatie medische fouten en de slachtoffers.
Dit zwartboek beschrijft de ernst van de situatie van medische fouten en de gevolgen. Eén op de duizend patiënten in ziekenhuizen wordt invalide of overlijdt als gevolg van een medische fout. Daarna geven de artsen de slachtoffers geen adequate diagnostiek en geen adequate herstelbehandeling, uit angst voor procedures, zie oratie Legemaate 2006.Het zwartboek beschrijft diverse oplossingen ter verbetering van de situatie van medische fouten.

3.SIN-NL presenteert het wetsvoorstel Vertel&Herstel.
De kern van dit wetsvoorstel is eerlijkheid en openheid, direct na de medische fout. Dit betekent dat de arts het slachtoffer eerlijk informeert, direct vervolgdiagnostiek doet en herstelbehandeling regelt, om de schade van de medische fout te beperken. Zo kan de arts ook zijn medische fout onderzoeken en ervan leren zodat preventie mogelijk is. Dit is een win-win situatie. De behandelrelatie tussen de arts en de patiënt blijft gehandhaafd.

Wij hebben medische hulp nodig .Wij krijgen geen medische hulp. Dit moet veranderen : per direct.
Dit is de reden voor de campagne: Eerlijkheid medische fouten nu!

Mr Sophie Hankes voorzitter