20 Miljoen voor voortzetting verbeterprogramma umc’s

De universitaire medische centra (umc’s) krijgen de komende vier jaar 20 miljoen euro ter beschikking voor initiatieven die bijdragen aan de juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek. De bijdrage, die is vastgelegd in het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg, komt ten goede aan het zogeheten Citrienfonds

Het Citrienfonds concentreert zich de komende jaren op vier belangrijke thema’s. Het eerste is ‘registratie aan de bron’, oftewel hoe kan zorginformatie in één keer zo vastgelegd worden zodat het op verschillende manieren kan worden hergebruikt. Het tweede  speerpunt is ‘regionale oncologienetwerken’. Daarnaast besteedt het Citrienfonds bijzondere aandacht aan e-health. Onder het motto ‘doen of laten’ wordt ook kritisch gekeken naar de meerwaarde van een verrichting of ingreep.

Breed inzetbaar

De maatschappelijke uitdaging om de zorg beter, toegankelijk en betaalbaar te houden was in 2014 de aanleiding voor de minister van VWS om samen met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) het Citrienfonds op te richten. In vier jaar heeft het Citrienfonds naar eigen zeggen veel duurzame en breed inzetbare oplossingen opgeleverd, zoals zorg op maat dichtbij huis, het eenduidig vastleggen van zorginformatie, terugdringen van zorg zonder toegevoegde waarde, innovatieve e-health vormen en kwaliteitsinformatie om de zorg te verbeteren.

Om deze informatie breder te verspreiden onder zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, kwaliteitsfunctionarissen, beleidsmedewerkers en bestuurders kunnen ze via een vernieuwde website ontsloten worden. De website is een handige tool met behulp waarvan kennis, ervaringen en concrete resultaten in de vorm van werkplannen, apps, kernsets en toolkits gratis te downloaden en te delen zijn.