13-3-2014: behandeling hoger beroep strafzaak falend gynaecoloog Buimer inzake overlijden baby Biendiya

http://www.om.nl/actueel/agenda/agenda/landelijk/  Donderdag 13 maart 2014

Ressortsparket Amsterdam

Naam zaak Onderzoeksnaam Orinoco

Parketnummer 23-004267-12

Datum en tijdstip zitting 13 maart (requisitoir en pleidooi)

Korte beschrijving

Gynaecoloog uit het Westfries Gasthuis in Hoorn wordt ervan verdacht dat hij schuld heeft aan de dood van een kind en zwaar lichamelijk letsel van de moeder, omdat hij tijdens de bevalling heeft gehandeld in strijd met de eisen van goed hulpverlenerschap.

Plaats/gemeente waar het feit is gepleegd Hoorn

Datum (inclusief jaar) wanneer het feit is gepleegd 5 mei 2009

Hoger beroep aangetekend door Verdachte

Strafeis OM in eerste aanleg
1 maand voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en met de bijzondere voorwaarde dat hij een bedrag van 5.000 euro stort op de rekening van de stichting Make a Memory. Ontzetting uit zijn recht tot het uitoefenen van het beroep van gynaecoloog, voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.

Straf in eerste aanleg
Het te storten bedrag van 5.000 euro is gematigd tot 1.000 euro. Verder conform de eis.

Type zitting
Voortzetting inhoudelijke behandeling. Requisitoir OM en pleidooi verdediging.