Misleiding: ‘ZorgkaartNederland draagt bij aan patiëntveiligheid’

Commentaar SIN-NL
Kleefstra is onderzoeker bij de IGZ en wordt door de IGZ betaald.
VWS betaalt de IGZ en ook de NPCF die de website zorgkaartnederland.nl heeft opgezet en beheert. Patientervaringen op zorgkaartnederland.nl worden gecensureerd door de NPCF.
Wie betaalt, bepaalt.
Waarom negeert de IGZ slachtoffers van medische fouten????
De promotie van Mw Kleefstra is propaganda voor zorgkaartnederland en wil de illusie van betrouwbaarheid en patientveiligheid scheppen.
Artsen en ziekenhuizen horen de uitkomsten van hun behandelingen te registreren, met schriftelijke controle en goedkeuring van patienten.
Registreren, meten en weten, zo kan de patientveiligheid daadwerkelijk verbeterd worden!
——-
‘ZorgkaartNederland draagt bij aan patiëntveiligheid’

De ervaringen die patiënten op ZorgkaartNederland delen over ziekenhuizen dragen bij aan de patiëntveiligheid. Inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gebruiken die ervaringen om zicht te krijgen op de veiligheid in ziekenhuizen.

 Dit blijkt uit het onderzoek over de stem van de patiënt in de zorg, waarop Sorien Kleefstra op 6 juli gaat promoveren aan de Universiteit van Amsterdam.

Kleefstra is in het dagelijks leven onderzoeker bij de IGZ. Zij onderzocht de manier waarop ervaringen van patiënten worden gebruikt om de zorg in ziekenhuizen te verbeteren. Ze beschrijft de ontwikkeling van waarderingssites en de kritiek erop. Zo zouden sites niet objectief zijn omdat ze de mening van patiënten weergeven.

Patiënten zijn vaak positief en erg tevreden over de zorg die ze krijgen in ziekenhuizen. Desondanks zijn die waarderingen wel waardevol, volgens Kleefstra, als instrument om fouten en risico’s voor de veiligheid van de patiënt op te sporen.

Om die reden worden patiëntervaringssites steeds vaker gebruikt om risico’s in kwaliteit en veiligheid in ziekenhuizen op te sporen. Kleefstra noemt als voorbeeld een ervaring op ZorgkaartNederland waarbij een patiënt beschrijft dat er problemen waren met een ingreep voor een maagverkleining. De Inspecteur van de IGZ sloeg aan op die ervaring. Volgens hem hadden die problemen zich in dat ziekenhuis niet mogen voordoen omdat het ziekenhuis een gespecialiseerd centrum had voor maagoperaties en verkleiningen.

Verhoging van de patiëntveiligheid

Volgens Kleefstra, die met tien inspecteurs sprak over de waarde van ZorgkaartNederland, draagt de site bij aan verhoging van de patiëntveiligheid. Wel geven de inspecteurs aan dat ervaringen van patiënten alleen niet genoeg zijn. Er is altijd meer materiaal nodig om uitspraken te kunnen doen. Zij spreekt de veelgehoorde kritiek dat patiëntervaring subjectief is en dus niet valide, tegen. “Het patiëntenperspectief is dus, juist dankzij de subjectiviteit, een aanvulling op al gebruikte objectieve en klinische uitkomstindicatoren.”