Ziekenhuizen meldden 20 calamiteiten niet in 2014: Hans Schoo IGZ

Commentaar SIN-NL
Natuurlijk ligt het aantal hoger, zeker 100 keer hoger, gezien het aantal sterfgevallen circa 2000 en aantal zieken/invaliden 38.000 door medische fouten per jaar, cijfers NIVEL!
Wat een gebrek aan respect voor de slachtoffers en hun nabestaanden.
Velen van hen dienen ongetwijfeld een melding in bij de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) maar krijgen dan een zeer zakelijke brief dat individuele klachten niet in behandeling worden genomen!!!
De Inspectie Gezondheidszorg schendt permanent en structureel haar zorgplicht jegens Nederlandse burgers! Mw Dr. R. van Diemen-van Steenvorden dient per direct af te treden.
Artsen en inspecteurs van de IGZ hebben een persoonlijke, professionele en wettelijke zorgplicht naar patiënten. Zij dienen de patiënten en hun nabestaanden volledig en correct te informeren en de schade te herstellen, voorzover mogelijk.
Ziekenhuizen zijn organisaties, zijn gebouwen.

—————
Ziekenhuizen melden 20 calamiteiten niet

Ziekenhuizen hebben in 2014 circa 20 calamiteiten niet gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het aantal niet-gemelde calamiteiten kan nog hoger liggen. Dat zegt Hans Schoo, hoofdinspecteur curatieve zorg, geneesmiddelen en medische technologie, in een interview met Zorgvisie.

De IGZ kwam  alsnog achter de niet-gemelde calamiteiten doordat andere betrokkenen wel bij de Inspectie aan de bel trokken. De ziekenhuizen hebben een boete gekregen. Hans Schoo sluit niet uit dat het werkelijke aantal niet-gemelde calamiteiten nog hoger ligt. ‘Misschien gebeurt het nog vaker, want we kunnen niet weten wat we niet weten’, zegt Schoo in een interview dat 26 februari 2016 verschijnt in Zorgvisie Magazine.

Rechtvaardige cultuur
De academische ziekenhuizen in Utrecht (UMCU) en Amsterdam (AMC) kwamen onlangs in het nieuws vanwege het niet-melden van calamiteiten. Schoo wil als hoofdinspecteur bijdragen aan een rechtvaardige cultuur, waarin ziekenhuizen en zorgverleners zich veilig voelen om te melden. ‘Beste zorgverleners, laten we open en eerlijk zijn over fouten. Niet een beetje, maar volledig. Wij zijn er niet voor naming and shaming. Wij willen ervoor zorgen dat alle Nederlanders kunnen vertrouwen op goede zorg. Soms gaat het mis. Waar het ons om gaat is of de organisatie bereid is van fouten te leren. En bereid is tegen de patiënt te zeggen dat het niet goed is gegaan en gedaan. “Wat kunnen we voor u daarin herstellen?”’

Melden calamiteiten
Als ziekenhuizen twijfelen of het gaat om een calamiteit of complicatie, die niet hoeft te worden gemeld, kunnen ze voor de zekerheid beter wel melden. ‘Als het een complicatie blijkt te zijn, leer je ook weer verbeteren. Met melden laat je zien dat een veilige cultuur hebt en je toetsbaar opstelt.’ Schoo gaat in het interview in Zorgvisie Magazine verder in op de bevoegdheid om raden van bestuur en toezicht naar huis te sturen als de patiëntveiligheid in het geding is, wat de komst van het medisch specialistisch bedrijf betekent voor toezicht op veiligheid en de samenwerking met andere stakeholders, zoals zorgverzekeraars en Zorginstituut Nederland.

Bart Kiers

Redacteur cure