www.drkuks.com en www.jankuks.nl online ivm onrechtmatig handelen falend neuroloog Kuks

Falend neuroloog Kuks heeft ervoor gekozen om diverse onrechtmatige activiteiten te ontplooien, gedrag een arts onwaardig.
SIN-NL ziet zich genoodzaakt om www.drkuks.com en www.jankuks.nl weer online te plaatsen.
Na staking van de onrechtmatige activiteiten door falend neuroloog Kuks, alsmede herstel van de door hem veroorzaakte schade zullen de websites offline gehaald worden, onder voorbehoud van alle rechten.
Nader bericht volgt zo spoedig mogelijk.