Vriendjes de achilleshiel van de rechtspraak: geldt dit ook voor Kuksgate?

Kuksgate breidt zich steeds verder uit….
Metta de Noo noteert in haar boek over Lucia de Berk Er werd mij verteld, over Lucia de B, de klok, de klepel en de klokkenluider herhaaldelijk dat er nauwe banden zijn tussen de medische sector en de rechterlijke macht.
Het Hof te Arnhem heeft aantoonbaar voor de tweede maal mbt Kuksgate fundamentele rechtsbeginselen geschonden, oa door volledig negeren van op de betrokken websites gepubliceerde en ingebrachte rechtsfeiten en documenten, door voorbij te gaan aan de lopende cassatieprocedure bij de Hoge Raad, en door voorbij te gaan aan een eerder vonnis van de Rechtbank Groningen waarbij de rechter aan SIN-NL toestond om Kuks te handhaven op de online zwarte lijst.
Het Hof heeft niet voldaan aan zijn taak als appelrechter. Het Hof heeft blijkbaar slechts één doel: censuur van documenten en rechtsfeiten die schending van de zorgplicht door een arts aantonen.
Het belang van de reputatie van deze falende zorgverlener gaat blijkbaar boven het belang van vrijheid van meningsuiting van een individueel slachtoffer van een ernstige medische fout.
Deze censuur is in strijd met de vrijheid van meningsuiting conform art 7 Grondwet en art 10 EVRM. Is er wellicht sprake van vriendjespolitiek?

13 okt. 2012 door Mr. F. Jensma NRC
Op 1 september 2012 opende de weekendkrant met ‘Verdachte Haagse rechters mobiliseren hun vriendjes’. En zes weken later kan ik nog steeds geen rechter tegen komen of ze beginnen erover. Men is boos, vooral om de gewekte indruk, het opgeroepen beeld. Dat werd vrij treffend door de ombudsman van de krant een week later samengevat als ‘de krant vindt het daar één grote zooi’. Dat ‘daar’ slaat dan op de parade aan oud collega’s, relaties en bestuurders die de betreffende Haagse rechters bij hun zaak probeerden te betrekken. Uit de journalistieke reconstructie elders in de krant bleek overigens dat hen dat inhoudelijk maar weinig opleverde.
In sociale netwerken speelt men elkaar graag de bal toe….lees verder: www.nrc.nl
Volledig artikel ook beschikbaar bij SIN-NL.