Verzekeraar mag geen ggz-verwijsbrief opvragen

Een grote zorgverzekeraar heeft ten onrechte verwijsbrieven opgevraagd van patiënten met een privacyverklaring. Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ggz
De Autoriteit heeft een aantal grote zorgverzekeraars ondervraagd over het opvragen van verwijsbrieven en behandelplannen van verzekerden in de ggz. Eén zorgverzekeraar blijkt om een verwijsbrief te hebben gevraagd aan verzekerden met een privacyverklaring. Dit is in strijd met de wet omdat er zo diagnosegegevens naar de zorgverzekeraar gaan.

Optreden
Deze zorgverzekeraar heeft de overtreding op dit punt inmiddels beëindigd. De overige aangeschreven zorgverzekeraars hebben verklaard zich ook in de toekomst aan de hiervoor geldende regelgeving te houden. Mochten zij zich niet aan de wet houden, dan zal de Autoriteit Persoonsgegevens actie ondernemen.

Privacyverklaring
Via een privacyverklaring kunnen ggz-patiënten regelen dat er op de declaratie aan hun zorgverzekeraar geen diagnosegegevens staan. De dbc wordt niet op de factuur vermeld. In het kader van formele controle, waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de in rekening gebrachte behandeling door een zorgaanbieder valt onder het verzekerde pakket, mogen zorgverzekeraars en hun medisch adviseurs niet vragen om een behandelplan of diagnose-informatie uit de verwijsbrief. Bij verzekerden zonder privacyverklaring mag een zorgverzekeraar alleen de dbc zien.

Materiële controles
Bij materiële controles gaat de zorgverzekeraar na of de in rekening gebrachte prestatie is geleverd en of deze het meest was aangewezen. Dan mag de verzekeraar een behandelplan of diagnose-informatie opvragen, maar daarvoor gelden strikte regels. Het uitvoeren van een materiële controle omdat er sprake is van een privacyverklaring, is uit den boze.
—————————
Verzekeraar vroeg diagnose ggz-patient

bron: skipr.nl 8 febr. 2016

Een verzekeraar heeft gegevens van klanten opgevraagd terwijl dat niet mocht. Het ging om de diagnoses en behandelplannen van ggz-patiënten. Die hadden echter een zogeheten privacyverklaring ingevuld, zodat ze dat voor zichzelf konden houden. Het is niet bekend hoe vaak verzekerden om de informatie is gevraagd.
De Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond van de overheid, wil niet zeggen om welke verzekeraar het gaat. Die is er inmiddels mee gestopt. De andere verzekeraars zeggen dat ze nooit om de informatie hebben gevraagd en hebben beloofd dat ze dat ook niet zullen doen.
Patiënten in de geestelijke gezondheidszorg kunnen ervoor zorgen dat hun diagnose en behandeling niet worden vermeld op de declaratie naar de zorgverzekeraar. (ANP)