Verwarring over einddatum medicatieoverzicht apothekers

In het zogeheten actueel medicatieoverzicht (AMO) dat patiënten meekrijgen van de apotheek staat bij een aantal geneesmiddelen een einddatum ingevuld. Die datum leidt tot verwarring, zo laat de Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR weten. Zowel patiënten als artsen vatten die datum in sommige gevallen ten onrechte op als de therapeutische einddatum of ‘stopdatum’. Het gaat echter om een logistieke einddatum (na die datum wordt een nieuwe reeks medicijnen verstrekt); het zegt dus niets over de therapeutische einddatum.

Foutieve interpretatie kan grote klinische gevolgen hebben in geval van chronisch bedoelde medicatie. Onlangs bijvoorbeeld stopte een geriater om die reden het geneesmiddel bisoprolol, wat bij zijn patiënt leidde tot klachten en bezoek aan de hartpoli. In een ander geval stopte een patiënt op eigen initiatief met het slikken van furosemide.
Het advies van het CMR is om een medicatieoverzicht aan te bieden waarin de term ‘einddatum’ alleen gebruikt wordt voor stopdatum. En dat de logistieke term ‘einddatum’ vervangen wordt door ‘afgeleverd tot’. De Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR adviseert softwareleveranciers daar – in verband met de grote risico’s voor patiënten – zo snel mogelijk werk van te maken. Apothekers zouden in de tussentijd medicatieoverzichten moeten meegeven waarin de term ‘einddatum’ niet voorkomt bij de aflevergegevens. Als dat niet mogelijk is, dan moeten ze in ieder geval zonneklaar aangeven dat de einddatum betrekking heeft op het recept en niet mag worden geïnterpreteerd als stopdatum van de behandeling, aldus het CMR.