Verplichtingen van artsen bij medische fouten

Bij medische fouten zijn er meerdere verplichtingen voor artsen:
1. Artsen hebben een ethische, professionele en wettelijke dossier-informatie en zorgplicht naar patiënten op grond van de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst -WGBO.
Dit betekent dat zij patiënten volledige en correcte informatie over hun medische situatie dus ook over medische fouten en de gevolgen moeten verstrekken. Artsen dienen vanzelfsprekend medische fouten en de gevolge registreren in het medisch dossier, alsmede herstelbehandeling- voorzover mogelijk- ten einde de schade te beperken,  in gang  te zetten en te volbrengen.
De verplichting tot het informeren van patiënten over medische fouten is nader gespecificeerd in art 10-3 van de onlangs in werking getreden Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Gezondheidszorg.
2. Verder dienen artsen-ziekenhuizen  calamiteiten: medische fouten met ernstige gevolgen voor de patient, zoals ziekte of invaliditeit of overlijden- op grond van art 11 Wet Kwaliteit, klachten, geschillen gezondheidszorg (voorheen tot 1.1.2016  op grond van art 4a Kwaliteitswet Zorginstellingen) te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg – IGZ.
De iGZ liet al veel eerder weten dat er sprake is van ernstige onderrapportage.
Dit betekent dat veel ernstige medische fouten niet onderzocht worden en er niet van geleerd wordt, dus dat er sprake is van herhalingsfouten.
SIN-NL heeft al jaren twee hoofdthema’s voor artsen en andere zorgverleners:
1. Vertel en Herstel
2. Registreer en Leer

Dit artikel is geschreven als reactie op het artikel van Enzo van Steenbergen NRC 4 jan. 2016