Verpleegkundige Peter M. Groninger HIV-zaak werkte weer in de zorg

Spil Groninger hiv-zaak opnieuw in de zorg aan de slag

De verpleegkundige die in 2012 werd veroordeeld tot acht jaar cel voor de Groningse hiv-zaak, is na zijn straf weer aan het werk gegaan als verpleegkundige. Dat meldt de NOS. De twee organisaties waar hij als wijkverpleegkundige werkte verzuimden een Verklaring Omtrent het Gedrag te vragen.

 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kreeg begin vorig jaar een anonieme tip over de gang van zaken en stapte naar de tuchtrechter. Die heeft besloten de verpleegkundige te schrappen uit het BIG-register van werkers in de zorg.

Verpleegkundige Peter M. was de hoofdrolspeler in de Groningse hiv-zaak. Samen met een andere verdachte organiseerde hij seksfeesten. De bezoekende mannen werden gedrogeerd en vervolgens geïnjecteerd met besmet bloed om onveilige seks met hen te kunnen hebben. In 2007 werd M. opgepakt. Eind 2012 kwam hij vervroegd vrij.

Twee werkgevers

Na het volgen van een opleiding schreef M. zich opnieuw in als verpleegkundige in het BIG-register. Daarna werkte hij bij twee organisaties als wijkverpleegkundige. De twee werkgevers vroegen geen Verklaring Omtrent het Gedrag, zo meldt NOS, en M. vertelde niets over zijn verleden en gevangenisstraf.

Narcistisch

Vorig jaar kreeg de inspectie van de werkgevers klachten over de verpleegkundige. Collega’s noemden hem narcistisch en manipulatief. De inspectie legde de zaak voor aan de tuchtrechter.

Omdat M. zich niet psychisch wil laten onderzoeken, kon de tuchtrechter niet oordelen over de kans op herhaling. Wel betwijfelt de tuchtrechter ten zeerste of patiënten M. nog wel kunnen vertrouwen. Om die reden heeft hij besloten M. te schrappen uit het beroepsregister. Daardoor kan M. nooit meer als verpleegkundige aan de slag.
————-

bron: zorgvisie.nl

Verpleegkundige ‘Groninger HIVzaak’ doorgehaald

107

Het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam verklaart de klacht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg tegen een verpleegkundige gegrond en legt een maatregel van doorhaling op.

De verpleegkundige in de hiv-besmettingszaak werkte tevens als locatiemanager in een Gronings woonzorgcentrum. De zaak kwam aan het licht in 2007. In november 2012 is hij strafrechtelijk veroordeeld omdat hij tijdens seksfeesten mannen injecteerde met bloed dat besmet was met HIV. Ook heeft hij injectienaalden, spuiten en medicijnen van zijn toenmalige werkgever gestolen.

Verzwegen
De verpleegkundige heeft voor beide feiten een gevangenisstraf van acht jaar opgelegd gekregen. Hij is toen niet tuchtrechtelijk aangeklaagd. Na zijn vrijlating is hij opnieuw als verpleegkundige aan het werk gegaan bij verschillende werkgevers als weekend-, avond- en nachthoofd. Bij zijn sollicitaties had de verpleegkundige zijn strafrechtelijk verleden niet gemeld. Om een Verklaring Omtrent Gedrag was hem niet gevraagd. Begin januari 2015 ontving de IGZ een melding over de verpleegkundige met betrekking tot zijn functioneren in de zorg en zijn strafrechtelijk verleden. De Inspectie heeft een onderzoek ingesteld en een klacht ingediend.

‘Privesfeer’
De verpleegkundige heeft aangevoerd dat het handelen in de privésfeer heeft plaatsgevonden en daarom niet door de tuchtrechter kan worden beoordeeld. Ook voerde hij als verweer aan dat hij al door de strafrechter is gestraft en een langdurige gevangenisstraf heeft uitgezeten. Het tuchtcollege oordeelt dat het uitgangspunt is dat handelingen in de privésfeer niet onder het tuchtrecht vallen. Maar omdat in deze zaak het handelen voldoende weerslag op het belang van de individuele gezondheidszorg heeft, kan de tuchtrechter toch oordelen over de klacht.

Zorgplicht
Met het injecteren van met HIV besmet bloed heeft de verpleegkundige de gezondheid van de slachtoffers doelbewust willen schaden. Ondanks dat dit in de privésfeer gebeurde, is daardoor het vertrouwen in de verpleegkundige ernstig aangetast. Het gedrag van de verpleegkundige is flagrant in strijd met de algemene zorgplicht die iedereen ten aanzien van het welzijn en de gezondheid van zijn medemens heeft. Juist van een verpleegkundige mag men verwachten dat de zorg voor zijn medemens bij hem in goede handen is. Het vertrouwen dat de samenleving met het oog daarop in een verpleegkundige stelt, wordt door de gepleegde strafbare feiten wezenlijk aangetast.

Doorhaling register
De klacht van de Inspectie is door het tuchtcollege gegrond verklaard. Het tuchtcollege legt de maatregel van doorhaling op. Dat betekent dat de verpleegkundige zijn werk niet meer mag doen. Voorkomen moet worden dat de man zich nog bezig zou kunnen houden met de patiëntenzorg. Voor zorgverleners die zulke strafrechtelijke feiten hebben gepleegd, is omwille van het vertrouwen dat men in zorgverleners moet kunnen hebben in de gezondheidszorg geen plaats. Ook heeft de man door zijn handelen het beroep van verpleegkundige onteerd en geschaad. De maatregel is ook bedoeld om het publieke vertrouwen in die beroepsgroep te herstellen.

Dossier Juridische Zaken De zorg is aan verandering onderhevig wat onduidelijkheid en conflicten met zich meebrengt. De oplossing komt dan vaak uit het juridische circuit. In het dossier juridische zaken leest u over juridische kwesties, rechtszaken en het scheidsgerecht. Lees meer >>