vd Wal IGZ verantwoordelijk werken Reijnen en Jansen Steur in Duitsland

19 January, 2013 bron: www.medicalfacts.nl
Onder toeziend oog van inspecteur-generaal van der Wal konden Reijnen & Jansen Steur in het buitenland door als arts
Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Grote overeenkomsten tussen zaak Reijnen en Jansen Steur
Deze zaak Nick Reijnen vertoont veel overeenkomsten met de zaak van Ernst Jansen Steur. Ook bij Reijnen zette de Inspectie voor de Gezondheidszorg in op doorhaling van de BIG-registratie van de arts. Deze afspraken werden gemaakt onder de verantwoordelijkheid van oud-inspecteur Prof. dr. Gerrit van der Wal, die sinds 1 oktober 2006 Inspecteur-Generaal van de IGZ was. De inspecteur-generaal volgde destijds Herre Kingma op, die tegenwoordig directeur is van het MST. De ex-Inspecteur-generaal Gerrit van der Wal nam op 1 juli 2012 afscheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
In die tijd konden disfunctionerende artsen onder een tuchtzaak uit als ze zich als arts lieten uitschrijven.
Net als Jansen Steur(2004) werd de omstreden chirurg Reijnen (april 2009) op non-actief gesteld. Volgens de onderzoekscommissie van het Scheper Ziekenhuis, onder leiding van Jan Willem Greve, werd de zaak van Nick Reijnen onderzocht. De chirurg bleek niet in staat complexe bariatrische ingrepen uit te voeren. Hij zou in zijn gedrevenheid te veel in zijn eentje hebben gehandeld, communiceerde slecht met patiënten en collega’s en documenteerde zijn handelen onvoldoende. Bovendien maakte hij bij twee overleden patiënten technische fouten.
In Emmen overleden in totaal zeven mensen na een ingreep. In vijf gevallen staat ook vast dat de ingreep de oorzaak van het overlijden was. De twee andere patiënten waren in zo’n slechte conditie dat ze waarschijnlijk zonder toedoen van Reijnen waren overleden.
Na het gedwongen vertrek van Jansen Steur bij het MST in 2004 vertrok Jansen naar Duitsland, waar hij werk vond in verscheidene privé-klinieken. Jansen Steur was in 2010 uitgeschreven uit het BIG-register, en stond net als Nick Reijnen niet op de zwarte lijst van het BIG-register. Jansen Steur is niet veroordeeld en kon in het buitenland verder werken.
Nick Reijnen was wel veroordeeld, een boete van 12.600 euro voor dood door schuld plus een veroordeling in Duitsland, maar ook hem kon niet worden verboden om in het buitenland als arts te werken. Reijnen en Jansen Steur maakte beide verschillende medische fouten toen ze in Duitsland werkte maar konden gewoon verder werken als arts.
Volgens diverse onderzoekscommissies hadden de falende artsen Reijnen en Jansen Steur in de Nederlandse ziekenhuizen waar zij werkten eerder op moeten vallen.
In 2001 trok Herre Kingma als inspecteur de aandacht om te pleiten voor de oprichting van een instituut voor patiëntveiligheid en publicaties voor het open melden van medische incidenten. Nu 12 jaar later, kunnen blunderende artsen in het buitenland nog steeds slachtoffers maken.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil de medische bevoegdheid ontnemen blunderende artsen. Reijnen en Jansen Steur laten zich vrijwillig uitschrijven, hierdoor was er geen urgentie voor de IGZ om het Medisch Tuchtcollege te vragen de registratie van beide artsen door te halen.
Zolang beide artsen zijn uitgeschreven mogen zij in het buitenland verder werken. Zij kunnen alleen niet als arts in Nederland aan de slag. De IGZ en onderzoekscommissies oordeelden dat MST en Scheper Ziekenhuis in de kwesties van respectievelijk Jansen Steur en Reijnen te kort zijn geschoten, maar achtte de verbeteringen die werden doorgevoerd afdoende.
Maar ondanks aangetoond falen van Reijnen en Jansen Steur, konden beide falende artsen toch weer aan het werk in Duitse ziekenhuis zonder dat de Inspectie Gezondheidszorg er voor zorgt dat beide artsen een beroepsverbod krijgen en een vermelding op de zwarte lijst van het BIG-register krijgen. Twaalf jaar na de ambities van Kingma, om de patiëntveiligheid te verbeteren, heeft IGZ en de Nederlandse overheid niet de verantwoordelijkheid genomen om andere patienten te behoeden voor vermijdbaar leed door aantoonbaar incompetente artzen. En nog altijd is er niets geregeld om de lidstaten van de Europese Unie te informeren over disfunctionerende artsen.
Een andere falende arts is vaatchirurg Robert Heintjes, ook hij ontbreekt op de zwarte lijst er bleek in 2011 in Schotland te werken als arts. Het is dus een kwestie van tijd dat de volgende schandaal-arts in het buitenland in opspraak raakt wegens nieuwe, vermijdbare, medische missers.