UMCU ontheft Prof dr W. Grolman KNO-arts als hoofd afdeling KNO

brief KNO-UMCU Anonieme melding IGZ, 9 juni 2014
UMCU ontheft manager KNO van functie

UMC Utrecht
Het bestuur van het UMCU hoopt dat de rust nu weder keert en is op zoek naar een opvolger. Volgens het bestuur is er nu behoefte aan een ander type leiderschap ‘waar verbinding centraal staat’. De waarneming voor zowel de opleiding, de afdeling als de divisie zoals deze in november is ingesteld blijft voorlopig gehandhaafd.

Calamiteiten
Op de afdeling zou een angstcultuur heersen en het afdelingshoofd zou de prestatiedruk zo hoog opvoeren dat dit heeft geleid tot fouten. Hierover hebben artsen anoniem geklaagd in een brief aan de Inspectie, die vanwege deze anonimiteit geen onderzoek instelde. Dat gebeurde pas later, na een uitzending van het tv-programma Zembla. Over de KNO-arts die fouten zou hebben gemaakt als gevolg waarvan  twee patiënten zijn overleden aan onverwachte bloedingen, rept het ziekenhuis niet. Evenals de divisiemanager/hoogleraar KNO werd hij in november vorig jaar op non-actief gesteld.

Inspectie Gezondheidszorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een onderzoek in gesteld naar de patiëntveiligheid en kwaliteit op de afdeling KNO. Daartoe is een externe commissie ingesteld die voor 1 juli dit jaar het onderzoek af moet hebben. De Inspectie heeft het toezicht op het UMCU geïntensiveerd. 

KNO
Het bestuur zegt veel waardering te hebben voor de keuze die de hoogleraar heeft gemaakt: ‘De betrokken hoogleraar is in de eerste plaats een uitstekend specialist voor zijn patiënten en levert vanuit zijn expertise in de oorheelkunde nationaal en internationaal een belangrijke bijdrage aan de wetenschap op dit gebied. Wij hebben zeer veel waardering en respect  voor de keuze die de hoogleraar KNO heeft gemaakt om zich voor het UMCU te willen blijven inzetten, ondanks de commotie die hem zeer heeft geraakt.’

Manager
Het UMCU-bestuur heeft niets dan lof voor de hoogleraar KNO: ‘Hij heeft de afgelopen jaren met succes een aantal lastige reorganisaties doorgevoerd en hij was voor het UMC Utrecht een kernspeler in het behalen van het JCI kwaliteitskeurmerk. Daardoor kreeg de KNO-afdeling een krachtige kwaliteitsimpuls, medisch-inhoudelijk en organisatorisch maar ook op personeel gebied. Soms waren daarvoor onaangename maatregelen nodig, zoals het afscheid nemen van medewerkers binnen de afdeling.’ Desalniettemin wekte zijn ‘strenge, maar integere stijl van leidinggeven’ ook weerstand op. Zo gaven de arts-assistenten-in-opleiding onlangs nog aan dat zij geen vertrouwen meer hebben in hem als opleider.

Carina van Aartsen

Redacteur cure

———————
nu.nl 11 jan 2016

Eind november werd al bekend dat twee omstreden kno-artsen van het Utrechtse ziekenhuis voorlopig geen operaties meer zouden uitvoeren.

Het UMC raakte vorig jaar in opspraak nadat het programma Zembla misstanden op de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde aan het licht had gebracht. Op de afdeling zou een angstcultuur heersen. Ook zouden er medische missers zijn gemaakt waardoor twee patiënten zijn overleden. ANP

Lees verder SIN-NL doofpotdossier KNO UMC Utrecht