Tuchtklachten inspecteurs W.Nugteren, A-Schoenmaker-Miedema en P.Edgar inz.JS

Commentaar SIN-NL.
Nu komt de aap uit de mouw.
Yme Drost gebruikt de arme slachtoffers van Jansen Steur als proefkonijnen.
Zij worden misbruikt om het tuchtcollege de kans te geven om de falende inspecteurs vrij te spreken van disfunctioneren inzake Jansen Steur. Deze kans is zeer groot, daar het tuchtcollege is als de slager die zijn eigen vlees keurt.
Dus dat is het addertje onder het gras.
Het is allang duidelijk dat Yme Drost een dubbele agenda en nauwe banden met de medische sector. In een aantal zaken heeft hij niet de belangen van slachtoffers van medische fouten behartigd, integendeel.

Tuchtklacht tegen directeur Achmea in zaak Jansen Steur bron: www.zorgvisie.nl
Ook voormalig hoofdinspecteur gezondheidszorg Patrick Edgar is tuchtrechtelijk aansprakelijk gesteld in de zaak tegen neuroloog Ernst Jansen Steur. Edgar werkt nu bij zorgverzekeraar Achmea als directeur zorginkoop eerstelijnszorg.
Advocaat Yme Drost zegt zijn tuchtklacht met de klacht tegen Edgar te hebben uitgebreid omdat ook hij van de problemen rondom neuroloog Jansen Steur wist.
Hoofdinspecteur gezondheidszorg
Edgar was hoofdinspecteur gezondheidszorg van september 2003 tot augustus 2006. Daarna ging hij als bestuurder naar het Westfries Gasthuis in Hoorn. Edgar staat ingeschreven in het BIG-register als arts. Drost zegt de zaak te willen gebruiken als testcase: ‘Ik wil getoetst hebben hoever de verantwoordelijkheid gaat: tot of tot en met de hoofdinspecteur.’ In eerste instantie stelt Drost de inspecteurs Willem Nugteren en Ankie Schoenmaker-Miedema tuchtrechtelijk verantwoordelijk.
Herre Kingma
Uitbreiding van de tuchtzaak naar de inspecteur generaal gezondheidszorg, Herre Kingma, acht Drost niet haalbaar: ‘Dat is een stap te ver. Een inspecteur generaal heeft geen ministeriele verantwoordelijkheid. Als een hoofdinspecteur en inspecteurs fouten maken, is hij niet perse verantwoordelijk.’ Tegen Herre Kingma als bestuurder van het Medisch Spectrum Twente loopt wel een tuchtzaak.